Το ακαδημαϊκό άσυλο, οι λαθρομετανάστες και η θλιβερή εικόνα ενός γελοίου κράτους

Χωρίς απαντήσεις
Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

Το ακαδημαϊκό άσυλο, οι λαθρομετανάστες και η θλιβερή εικόνα ενός γελοίου κράτους     
Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2011 00:22 

Η κατάληψη της Νομικής Σχολής από εκατοντάδες λαθρομετανάστες, οι οποίοι παραμένουν για τρίτη ημέρα εντός των πανεπιστημιακών χώρων, επαλήθευσε πόσο δύσκολο εγχείρημα έχει καταστεί για την πολιτική και πανεπιστημιακή ηγεσία αφ’ ενός να ξεπεράσουν την ιδεολογική τρομοκρατία της Μεταπολίτευσης και αφ’ ετέρου να διαχειριστούν απλά ζητήματα εφαρμογής του Νόμου. Ενώ την λύση του προβλήματος προσφέρει αβίαστα το Σύνταγμα και ο Νόμος, η πολιτική και άλλη βούληση παραμένει ακόμη απούσα, καθημερινό ζητούμενο σε ένα Κράτος που κάθε ημέρα διαψεύδει τον εαυτό του, αναιρεί την ύπαρξή του και εξευτελίζει εν τέλει την ίδια την υπόστασή του στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Το σύντομο πόνημα του Δικηγόρου Αθηνών και  Συντονιστή της Ομάδας Δικαιοσύνης των ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ, Χρήστου Λυντέρη, αποδίδει με σαφήνεια την άποψη των ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ για την επίκαιρη κρίση στον χώρο της Παιδείας και της Κοινωνίας:

 

Το ακαδημαϊκό άσυλο, οι λαθρομετανάστες και η θλιβερή εικόνα ενός γελοίου κράτους
Του Χρήστου Λυντέρη*
Ενεργός πολίτης και φίλος μού ζήτησε να  τοποθετηθώ  ως νομικός και -ει  δυνατόν- να δράσω  όσον αφορά το ζήτημα της  κατάληψης της Νομικής Σχολής από λαθρομετανάστες και της ευθύνης των Αρχών για επικράτηση της νομιμότητας, δεδομένου ότι η Σχολή κατελήφθη με την συνδρομή φοιτητικών και άλλων παρατάξεων και την αδράνεια της Αστυνομίας, ενώ έκτοτε παραμένει υπό κατάληψη χωρίς να αντιδρά κανείς. Επ' αυτού επισημαίνω τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 3 του νόμου 3459/2007 περί ακαδημαϊκών ελευθεριών και ακαδημαϊκού ασύλου, σκοπός αναγνώρισης του ακαδημαϊκού ασύλου είναι "η κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών και η προστασία του δικαιώματος στη γνώση, τη μάθηση και την εργασία όλων ανεξαιρέτως των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας των ΑΕΙ και των εργαζομένων σε αυτά έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει."
Επιπλέον, σύμφωνα με τις παρ. 4 -7 του ίδιου άρθρου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις τελέσεως αυτοφώρων κακουργημάτων ή αυτοφώρων εγκλημάτων κατά της ζωής, δεν επιτρέπεται η επέμβαση δημόσιας δύναμης στους καθορισμένους  χώρους ακαδημαϊκού ασύλου, παρά μόνο κατόπιν προσκλήσεως ή αδείας του αρμοδίου οργάνου του ιδρύματος, ήτοι του Πρυτανικού Συμβουλίου για τα ΑΕΙ και του Συμβουλίου για τα ΤΕΙ. Ορίζεται δε ότι "οι παραβάτες του άρθρου αυτού για το ακαδημαϊκό άσυλο τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 5 μηνών".
Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι οι  λαθρομετανάστες οι οποίοι  παραβίασαν τις θύρες τις Νομικής Σχολής στις 23 Ιανουαρίου 2011 και την κατέλαβαν, όχι μόνο δεν προστατεύονται από το ακαδημαϊκό άσυλο, αλλά οι ίδιοι  το έχουν παραβιάσει, διότι με την κατάληψη παραβιάζουν το δικαίωμα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας " στη γνώση, τη μάθηση και την εργασία" εντός του χώρου της σχολής. Μαζί τους παραβίασαν το άσυλο ως συναυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί, άμεσοι  ή απλοί συνεργοί, όλοι εκείνοι οι οποίοι εισήλθαν μαζί τους στον χώρο, τους καθοδήγησαν στην απόφασή τους για εισβολή, ή τους παρείχαν οποιαδήποτε συνδρομή με πράξεις ή παραλείψεις τους. Ως τέτοιοι δεν νοούνται μόνο οι φοιτητικές και λοιπές οργανώσεις που τους "άνοιξαν διάπλατα την πόρτα" της Σχολής, αλλά και κάθε αρμόδια Αρχή, η οποία, μολονότι γνώριζε το σχέδιο κατάληψης, δεν έκανε τίποτε για να το αποτρέψει.
Παρά ταύτα, από την διατύπωση του νόμου προκύπτει ότι, μετά την κατάληψη, με εξαίρεση  τις περιπτώσεις  διάπραξης αυτοφώρων  κακουργημάτων και λοιπών εγκλημάτων κατά της ζωής, δεν είναι δυνατή επέμβαση δημόσιας δύναμης παρά μόνο με πρόσκληση ή άδεια του αρμοδίου οργάνου, το οποίο στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Πρυτανικό Συμβούλιο. Συνεπώς, εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη αυτοφώρου κακουργήματος ή εγκλήματος κατά της ζωής, επέμβαση επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας του Πρυτανικού Συμβουλίου.
Ωστόσο, μέχρι σήμερα το Πρυτανικό Συμβούλιο αντί να χορηγήσει άδεια επέμβασης προτίμησε να κάνει κάτι καλύτερο: Έκλεισε την Σχολή! Κατ' αυτόν τον τρόπο όμως  το άσυλο παραβιάζεται εκ νέου από τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου τα οποία υπέχουν την ποινική ευθύνη του παραβάτη του άρ.3  ν.3459/2007! Εν τω μεταξύ η Νομική Σχολή παραμένει κλειστή, συμβολίζοντας με τον πιο γλαφυρό τρόπο την επικράτηση της ανομίας σε βάρος της νομιμότητας.
Θλιβερή εικόνα γελοίων αρχόντων ενός ανύπαρκτου κράτους....

http://christoslinteris.blogspot.com

* Συντονιστής της Ομάδας Δικαιοσύνης των ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ.