Ανταγωγή μετά από παραίτηση ενάγοντος

Ariadni_
Εικόνα: Ariadni_
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 10/11/2017

Καλησπέρα,

 είχα ασκήσει αγωγή και κατόπιν ο εναγόμενος άσκησε ανταγωγή. Όταν παραιτήθηκα από το δικόγραφο της αγωγής, ο αντίδικος μου κοινοποίησε την ανταγωγή ως αυτοτελή πλέον αγωγή. Ποιές είναι οι προθεσμίες μου για προτάσεις και προσθήκη δεδομένου ότι η ανταγωγή κατατέθηκε το 2016 κ μου κοινοποιήθηκε ξανά τώρα το 2018 ? Το 100ήμερο από πού θα τρέξει?

julianna
Εικόνα: julianna
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/05/2014

Δεν μας λες τη διαδικασία. Αλλά σε κάθε περίπτωση τι γράφει στην έκθεση κατάθεσης η αγωγή του αντιδκίκου σου.