αοριστο αίτημα αγωγής

ΚΝ2015
Εικόνα: ΚΝ2015
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 08/03/2015

Θα ήθελα την γνώμη σας στο εξής: Ασκηθηκε αγωγή στον πελάτη μου άσκησα ανταγωγή με τις προτάσεις μου (τακτική διαδικασία πολυμελές εμπράγματο) βγήκε απόφαση έκανε δεκτή την αγωγή του, απέρριψε την ανταγωγή μου. Ένα από τα αιτήματα των προτάσεων/ανταγωγής μου το εκρινε αόριστο αν και στην ουσία τα έγγραφα από τα οποία αυτό προκύπτει είχαν όλα προσκομισθεί πλην όμως έκανα λάθος υπολογισμό, τον οποίο τον διόρθωσα μετά με την προσθήκη αντικρουσή μου πράγμα που μου το απέρριψε ο πρωτόδικη απόφαση ως απαράδεκτο. Εκανα έφεση και εκτός άλλων λόγων έκανα τον σωστό υπολογισμό όπως αυτός προκύπτει από τα έγγραφα τα οποία είχαν ήδη υποβληθεί πρωτόδικα. Το ερώτημά μου είναι το εξής: υπάρχει όντως αοριστία όταν έχουν υποβληθεί όλα τα έγγραφα από τα οποία ευθέως προκύπτει μείωση του τιμήματος και απλά έχει γίνει υπολογιστικό λάθος κατά την εφαρμογή τους? Κατά πόσο είναι παραδεκτός ο σωστός υπολογισμός που προκύπτει από τα ίδια έγγραφα και ο οποίος γίνεται με το δικόγραφο της εφέσεως??? Θα εκτιμούσα μια άμεση απάντηση.

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Δεν νομίζω ότι αναφέρεις αρκετά στοιχεία , ώστε να σου απαντήσει κανείς , εάν έπραξε το Δικαστήριο ορθά ή όχι. Χονδρικά , πάντως , χωρίς να είμαι πρόχειρος ως προς τις λεπτομέρειες, η πάγια νομολογιακή άποψη είναι ότι , σε περίπτωση που η αγωγή τυγχάνει απαράδεκτη λόγω αοριστίας , τότε η αοριστία αυτή δεν καλύπτεται ούτε με τις προτάσεις , ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα , ούτε από τις αποδείξεις ( π.χ. έγγραφα ) που προσκομίζονται στο ακροατήριο . Δεν ξέρω βέβαια , εάν η συγκεκριμένη περίπτωση ανήκε στο παραπάνω είδος της αοριστίας που οδηγεί στο απαράδεκτο και δεν θεραπεύεται κατά την νομολογία ή εάν αντίθετα ανήκε στο είδος εκείνο της "ήπιας" αοριστίας που δεν οδηγεί στο απάράδεκτο της αγωγής και θεραπεύεται .