ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΩΝ

Χωρίς απαντήσεις
Law-30-
Εικόνα: Law-30-
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 05/03/2015

Συνάδελφοι καλησπέρα,

 θα ήθελα να διατυπώσω την εξής ερώτηση :

Έχει συσταθεί ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης με 2 μισθωτές καθώς και σε ξεχωριστό έγγραφο, ένα ιδιωτικό συμφωνητικό υπομίσθωσης, μεταξύ  των ιδίων 2 υπεκμισθωτών  και ενός τρίτου υπομισθωτή. Σε περίπτωση κατά την οποία αποχωρήσει ο ένας μισθωτής με τροποποίηση του αρχικού συμφωνητικού, συμπαρασύρεται και η υπομίσθωση? Η πρέπει να γίνει χωριστό έγγραφο και για την αποχώρησή του από την υπεκμίσθωση?

Ευχαριστώ.