Άρση κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

mountain lion
Εικόνα: mountain lion
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/04/2014

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση και απομένει ποσό στο λογαριασμό τίθεται ζήτημα άρσης κατάσχεσης;

Κ αν ο δανειστής αρνείται; Δεν πρέπει ο τρίτος δλδ η τράπεζα να διαπιστώσει ότι ικανοποιήθηκε ο δανειστής ;