ασφάλεια αυτοκινήτου

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Είναι νόμιμη ασφάλεια αυτοκινήτου με έδρα τη Δανία και εκπρόσωπο στην Ελλάδα? Σε περίπτωση ατυχήματος, υπάρχει κάλυψη?