ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

Law-30-
Εικόνα: Law-30-
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 05/03/2015

Συνάδελφοι καλησπέρα, είμαι νέος δικηγόρος και θα ήθελα συμβουλές σχετικά με μια έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου. Συγκεκριμένα, έχει σταλεί εξώδικο 15 ημερών στο οποίο περιγράφονται ως απαιτητά μισθώματα των τελευταίων μηνών. Μετά από καθυστερημένη ενημέρωση από τον πελάτη όμως, προκύπτει ότι το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο. Η ερώτηση είναι η εξής. Επειδή, υπάρχει άμεση ανάγκη να αποδοθεί το μίσθιο στον εκμισθωτή και συνεπώς υπάρχει πίεση χρόνου και δεν θα ήθελα να σταλεί νέο εξώδικο 15 ημερών, είναι δυνατόν στην διαταγή απόδοσης που θα συντάξω, να κάνω κανονικά τον καταλογισμό, να προκύψει το πραγματικό μέχρι σήμερα, ποσό το οποίο ζητάω, αλλά σε μια παράγραφο να περιορίσω αυτό το ποσό που προέκυψε από τον καταλογισμό, στο ύψους του ποσού, που ζητούσα αρχικώς με το εξώδικο? Καθότι δεσμεύομαι πλέον για το ποσό το οποίο αναζητώ με το εξώδικο και δεν μπορώ να αναζητήσω τα περισσότερα, σωστά? Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υπάρχει κίνδυνος ανακοπής? Υπάρχει κάποια διαφορετική λύση? Και επίσης σαν ενναλακτική, μπορώ να ζητήσω την απόδοση του μισθίου μόνο, για να είμαι σίγουρος ότι δεν θα απορριφθεί για τον ανωτέρω λόγο? Ευχαριστώ

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Εάν δεν κάνω λάθος , η δέσμευση από το ποσό της έγγραφης όχλησης αφορά στην αίτηση έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου , όχι όμως και στο σωρευόμενο με αυτήν αίτημα για καταδίκη στην πληρωμή οφειλόμενων μισθωμάτων. Επομένως, θα αναφερθούν στην αίτηση όλα τα οφειλόμενα μέχρι και τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης μισθώματα . Από εκεί και πέρα , διαταγή απόδοσης θα εκδοθεί για τα αναφερόμενα στην έγγραφη όχληση μισθώματα , σε περίπτωση που αυτά δεν καταβλήθηκαν εντός 15νθημέρου. Επίσης , θα καταδικαστεί ο μισθωτής στην καταβολή του συνόλου των οφειλόμενων μισθωμάτων και όχι μόνον των αναφερομένων στην έγγραφη όχληση . Ουσιαστικά δηλαδή ,όπως το καταλαβαίνω, όπως και στη διαταγή πληρωμής δεν προεπιδίδεται εξώδικο και άρα κατά μείζονα λόγο δεν δεσμεύεται ο εκμισθωτής από το ποσό των μισθωμάτων που αναφέρεται στο τυχόν προεπιδιδόμενο εξώδικο , έτσι και στο σωρευόμενο κατά το 662Θ αίτημα αποβλέπουμε στο σύνολο των οφειλόμενων μέχρι την κατάθεση της αίτησης μισθωμάτων , ασχέτως εάν τα μισθώματα αυτά περιλήφθηκαν ή όχι στην προηγηθείσα έγγραφη όχληση κατά το 662Α.