διαταγή απόδοσης μισθίου & διαταγή πληρωμής για μισθώματα

13 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
ntakhs_82
Εικόνα: ntakhs_82
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/01/2009

1. έχει λήξει η συμβατική & η νόμιμη διάρκεια μίσθωσης κατοικίας (συμβατική ένα έτος, νόμιμη 3 έτη) . Η μεν διαταγή απόδοσης (662Α) απαιτεί απλώς απόδειξη το χρόνου έναρξης της μίσθωσης & ως προς αυτό δεν θα έχω πρόβλημα. ωστόσο θα έχω πρόβλημα ανακοπής αν εκδόσω μαζί & διαταγή πληρωμής για τα οφειλόμενα μισθώματα (662Θ)? το συμφωνητικό αναγράφει τα γνωστά  περί αποκλεισμού σιωπηρής αναμίσθωσης ή παράτασης του χρόνου μίσθωσης & κάθε τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού θα γίνεται εγγράφως. Συνεπώς νομίζω ότι δεν μπορώ να επικαλούμαι σιωπηρή αναμίσθωση (611ΑΚ) σωστά?  Όμως το άρθ 662Θ παραπέμπει στα άρθρα 662Α επόμενα δηλαδή όπως το κατανοώ εγώ, αρκεί το ότι με το συμφωνητικό αποδεικνύω την έναρξη της μίσθωσης.

2. έχει αναγραφεί στο συμφωνητικό αυτό παρέκταση τοπικής αρμοδιότητας. Το αρ 662Β παραπέμπει ρητά στο αρ 29 (αρμόδιότητα με βάση την περιφέρεια που ευρίσκεται το ακίνητο). Είναι έγκυρη η παρέκταση?

ntakhs_82
Εικόνα: ntakhs_82
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/01/2009

τελικά προβληματίζομαι, μήπως ούτε διαταγή απόδοσης εκδίδεται έκγυρα & χωρεί ανακοπή, αν έχει παρέλθει &  ο νόμιμος & συμβατικός χρόνος?

 

eirinim
Εικόνα: eirinim
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/11/2012

Διαταγή απόδοσης να βγάλεις.Όπως είπες αρκεί μόνο να αποδεικνυεις την έναρξη της μίσθωσης.

Για τα μισθώματα η γνώμη μου είναι να ασκήσεις αγωγή και όχι διαταγή πληρωμής.Αν σωρεύσεις τα 2 αιτήματα,μια ενδεχομενη ανακοπή θα σε πάει πολυ πίσω.

ntakhs_82
Εικόνα: ntakhs_82
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/01/2009

μελετώντας λίγο νομολογία κατέληξα  ότι για αποζημίωση χρήσης (δηλ για χρήση του μισθίου μετά τη λήξη συμβατικής & νόμιμης-3ετούς διάρκειας) δεν είναι δικαιολογείται διαταγή απόδοσης. Εικάζω ότι ο ειρηνοδίκης θα τη βγάλει απλώς μετά θα μπορεί να ανακοπεί. Η διαταγή πληρωμής επίσης δεν δικαιολογείται καθώς η απαίτηση  δεν προκύπτει από έγγραφο. Συνεπώς καταλήγω ότι τυχόν ανακοπή θα είναι επιτυχής, ωστόσο σκέφτομαι να ακολουθήσω τη συνήθη πρακτική όπου αναμένεται να μην ασκήσει ο καθ ου την ανακοπή..

eirinim
Εικόνα: eirinim
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/11/2012

Γιατί λες ότι δεν υπάρχει έγγραφο για να βγάλεις διαταγή πληρωμής;

Αναφορικά με την μίσθωση,αφού έχει λήξει η συμβατική διάρκεια,γράφουμε ότι έχει παραταθεί σιωπηρά η μίσθωση

mountain lion
Εικόνα: mountain lion
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/04/2014

Για τη διαταγή απόδοσης απαιτείται να μην έχει λήξει η μίσθωση με οποιοδήποτε τροπο 

Να υπαρχει ενεργής μισθωτικη σχέση ... 

βεβαια ακόμα και αν το έγγραφο λεει ότι έληξε,  στη μισθωτικη διαδικασία έχω βρει απόφαση νομίζω που λέει ότι μπορει να αποδειχθει το αντίθετο ( με βάση το ότι επιτρέπονται και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νομου . 

Αλλα εδώ ? 

ntakhs_82
Εικόνα: ntakhs_82
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/01/2009

΄1. ισχύει ότι η μίσθωση μετά τη λήξη της μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου (προκύπτει αυτό από κάπου)? Μήπως δηλαδή το σωστό είναι να γράφω ότι υπογράφηκε συμφωνητικό για 1 έτος μετά η μισθωτική σχέση συνεχίστηκε & έτσι, η σύμβαση τράπηκε σε αορίστου. απλώς με προβληματίζει ο προδιατυπωμένος όρος (δηλ σε όλα τα συμφωνητικά μίσθωσης κατοικίας) περί απαγόρευσης σιωπηρής αναμίσθωσης μετά τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου. Διευκρινίζω ξανά ότι έχει παρέλθει & ο νόμιμος χρόνος της 3ετίας. 

2. Όσον αφορά το σκέλος της διαταγής πληρωμής ένα συμφωνητικό που έχει λήξει μπορεί να αποτελεί έγγραφο για να ζητώ μισθώματα?

Αυτοί είναι οι δύο προβληματισμοί μου. Και τέλος αν τα ανωτέρω, εμποδίζουν την έκδοση της διαταγής (απόδοσης & πληρωμής) ή αποτελούν λόγο ανακοπής.

 

Eirirepp
Εικόνα: Eirirepp
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/06/2017

Συνάδελφοι ,έχω ακριβώς την ίδια υπόθεση. Η πελάτισσα θέλει να κάνει έξωση με διαταγή απόδοσης μισθίου και μισθώματων. Η μίσθωση ξεκινά το 2οο2, ενδιάμεσα έγινε ρητή παράταση .όμως πο το 2014 δεν έγινε άλλη ρητή. Μόνο σιωπηρή. Και φυσικά υπάρχει ο συγκεκριμένος όρος στο συμφωνητικό. Άρα ,έχουμε ενεργή μίσθωση για να εκδώσουμε διαταγή απόδοσης ή όχι; Μπορεί να γίνει έξωση και έχουμε μόνο πρόβλημα στα μισθώματα;

eirinim
Εικόνα: eirinim
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/11/2012

Δεν εχετε κανενα πρόβλημα να αξιώσετε τα μισθωματα.

mountain lion
Εικόνα: mountain lion
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/04/2014

Υπάρχει νέα νομολογία σύμφωνα με την οποία δεν  απαιτείται ενεργός μίσθωση ως προυπόθεση του παραδεκτού της διαταγής απόδοσης . Αιτιολογία είναι ότι  σκοπός της διαδικασίας διαταγής απόδοσης είναι να  επιτραπεί στον εκμισωτή να εξοπλιστεί ταχύτερα με εκτελεστό τίτλο και δεν υπάρχει λόγος να στερηθεί τούτο ο εκμισθωτής αν ήδη κατήγγειλε . 

Μάλιστα κατά την άποψη αυτή αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με το ΕισΝΚΠολΔ 66 καθότι η διαταγή απόδοσης δε στηρίζεται αποκλειστικά σε αυτή τη βάση  ... 

Υπαρχει και Αρεοπαγιτικη αλλα δεν τη βρισκω τωρα

(αντιθ ΕφΠειρ 354/2014  )

Δικαστήριο:   ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Τόπος:            ΡΟΔΟΥ

Αριθ. Απόφασης:      117

Ετος:   2002

Περίληψη

Διαταγή απόδοσης μισθίου - Περιαφή εκτελεστηρίου τύπου -Προθεσμία - Αναστολή εκτέλεσης - Δικαστικές διακοπές -. Η περιαφή του εκτελεστηρίου τύπου σε διαταγή απόδοσης μισθίου μπορεί να γίνει αμέσως μετά την έκδοσή της και πριν ακόμα επιδοθεί αντίγραφο στον καθού, διότι από της εκδόσεως αποτελεί εκτελεστό τίτλο και η εκτελεστότητα τελεί υπό την αίρεση της επίδοσης και την πάροδο της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών στον καθού δίχως η ανωτέρω αίρεση και προθεσμία ν’ αναιρούν την ιδιότητα της διαταγής απόδοσης μισθίου ως εκτελεστού τίτλου. Η διαταγή απόδοσης μισθίου δεν είναι δικαστική απόφαση, ώστε να εμπεριέχει νομική σκέψη και αιτιολογία για την αξίωση ούτε για την έκδοσή της λαμβάνει χώρα διαγνωστική δίκη και δημοσίευση συνεπώς η αναφορά και μόνο του συνόλου των οφειλομένων μισθωμάτων αρκεί χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση. Διαταγή απόδοσης μισθίου μπορεί να εκδοθεί και για την περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης στην καταβολή του μισθώματος και καταγγελίας από τον εκμισθωτή εξ αυτού του λόγου, διότι αποκτά εκτελεστό τίτλο εύκολα και γρήγορα για τους ίδιους λόγους που δύναται ο εκμισθωτής χωρίς καταγγελία και δεν υποχρεούται μόνο στην (μετά την καταγγελία) άσκηση αγωγής απόδοσης. Συνεπώς έστω κι αν δια της καταγγελίας λήξει η σύμβαση και δεν είναι ενεργός, ο εκμισθωτής δικαιούται στην έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου. Η προθεσμία του 662Δ ΣΤ΄ ΚΠολΔ, δηλ. η προθεσμία για την κτήση εκτελεστότητας, δεν αναστέλλεται από 1-31 Αυγούστου.

 

Κείμενο Απόφασης

Aριθμός απόφασης 117/2002

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

 

(Eιδική διαδικασία)

 

Συγκροτήθηκε από την Δικαστή Βασιλική Χάσκαρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, με την παρουσία της δικαστικής γραμματέως Ελισάβετ Κλημέντου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στη Ρόδο στις 3-12-2001 για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

 

Του ανακόπτοντος: Θ. Σ., κατοίκου Φαληρακίου - Ρόδου, ο οποίος εμφανίστηκε στο πληρεξουσίους δικηγόρους του Παναγιώτη Παρασκευά και Παντελή Αποστολά, συμπαρισταμένου και του ασκουμένου Δημητρίου Αποστολά.

 

Της καθής η ανακοπή: ανώνυμης εταιρίας που εδρεύει στη Ρόδο, με την επωνυμία «ΤΟΥΡIΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φ. Α.Ε», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στη δίκη από τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Στέφανο Ντάλια και Θάλεια Μπόνη.

 

Ο ανακόπτων με την από 23-10-2001 και με αριθ. έκθεσης κατάθεσης 250/25-10-2001 ανακοπή του ζήτησε να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται σε αυτήν.

 

Δικάσιμος για τη συζήτηση της ανακοπής αυτής ορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά την συζήτηση στο ακροατήριο, κατά την οποία εκφωνήθηκε νόμιμα με την σειρά της, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους, αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτές και προσκόμισαν τα γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικές αμοιβής του Δ.Σ Ρόδου με αριθμ. 101.904, 101.903 και 101.996/2001,

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη ανακοπή ο ανακόπτων ζητεί να ακυρωθεί η με αριθμό 234/2001 διαταγή πληρωμής - απόδοσης του μισθίου με την οποία υποχρεώνεται αυτός ν’ αποδώσει στην καθ’ ής η ανακοπή εκμισθώτρια τη χρήση του μισθίου ακινήτου που περιγράφει στην ανακοπή του και να της καταβάλει 10.456,35 Ευρώ για οφειλόμενα μισθώματα.

 

Η ανακοπή ασκήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα και εισάγεται αρμοδίως για να συζητηθεί ενώπιον του δικαστηρίου τούτου κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 648 επ. Κ.Πολ.Δ (άρθρο 632 και 662 Στ του Κ.Πολ.Δ). Πρέπει, επομένως να ερευνηθεί αν οι λόγοι της είναι νόμιμοι και βάσιμοι.

 

Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής του ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι η με αριθμ. ..../2001 διαταγή πληρωμής - απόδοσης του μισθίου είναι άκυρη γιατί κατέστη απόγραφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 918 Κ.Πολ.Δ (δέκα) 10 ημέρες μετά την έκδοση της, ήτοι την 26-7-2001, παρόλο που σύμφωνα με το άρθρο 662Δ η διαταγή απόδοσης του μισθίου αποτελεί εκτελεστό τίτλο, αφού παρέλθουν δύο μήνες από την επίδοσης της στον καθ’ ού. Ο λόγος αυτός είναι μη νόμιμος και απορριπτέος διότι το δικαστήριο φρονεί ότι είναι δυνατό η περιαφή του εκτελεστήριου τύπου να λάβει χώρα αμέσως μετά από την έκδοση της διαταγής απόδοσης και πριν ακόμη από την επίδοση του αντιγράφου της στον καθ’ ού η αίτηση. Τούτο δε γιατί από τις διατάξεις των άρθρων 662Δ, 904 και 918 του Κ.Πολ.Δ συνάγεται κατά την κρίση του δικαστηρίου ότι η διαταγή απόδοσης ήδη από την έκδοση της αποτελεί τίτλο εκτελεστό του οποίου όμως η εκτελεστότητα, ως κύρια έννομη συνέπεια της διαταγής απόδοσης, εξαρτάται τόσο από την πλήρωση της ιδιόρρυθμης δικονομικής αναβλητικής αίρεσης της επίδοσης αντιγράφου της στον καθ’ ού η αίτηση, όσο και από την πάροδο της αναβλητικής προθεσμίας των δύο μηνών από την επίδοση αυτή (ήδη η προθεσμία ορίστηκε σε 20 ημέρες από το άρθρο 20 § 5 του ν. 2915/2001). Με άλλα λόγια, το δικαστήριο θεωρεί ότι από την πλήρωση της αίρεσης και την πάροδο της προθεσμίας δεν εξαρτάται η απονομή της ιδιότητας του εκτελεστού τίτλου στη διαταγή απόδοσης, η οποία ήδη από την έκδοση της αποτελεί εκτελεστό τίτλο υπό αίρεση και προθεσμία. Τυχόν διαφορετική εκδοχή, η οποία θα στηριζόταν σε στενή γραμματική προσέγγιση των προαναφερομένων διατάξεων θα προκαλούσε εύλογο προβληματισμό σχετικά με τη νομική φύσης της διαταγής απόδοσης κατά το χρονικό αυτό διάστημα από την έκδοση της μέχρι την πλήρωση της αίρεσης και την πάροδο της προθεσμίας, αφού σύμφωνα με εκείνη την εκδοχή, κατά το χρονικό αυτό διάστημα η διαταγή απόδοσης δεν θεωρείται ως εκτελεστός τίτλος (βλ Μ.Πρωτ.Χαλκ. 100/2000 Δ. 31. 889).

 

Με το δεύτερο λόγο της ανακοπής του ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και απόδοσης του μισθίου είναι άκυρη γιατί δεν έχει πλήρη αιτιολογία ως προς την αιτία απόδοσης του μισθίου και συγκεκριμένα αναγράφει αορίστως επί λέξει « για τα οφειλόμενα μισθώματα συνολικού ποσού δρχ. 3.563.000» χωρίς να αναγράφει αν το μίσθωμα είναι μηνιαίο ή ετήσιο, ούτε το ύψος του μισθώματος, ούτε το χρονικό διάστημα για το οποίο αυτό φέρεται να οφείλεται, ούτε αν η φερόμενη απαίτηση είναι απαιτητή και από πότε. Ο λόγος αυτός είναι νομικά αβάσιμος καθόσον η διαταγή απόδοσης μισθίου δεν αποτελεί δικαστική απόφαση, όπως και η διαταγή πληρωμής και τούτο γιατί δεν εκπληρώνει τη λειτουργία της δικαστικής απόφασης, δηλαδή δεν περιέχει διάγνωση ως προς την ισχύ της επίμαχης αξίωσης, αλλά προσθέτως δεν δημοσιεύεται σε δημόσια συνεδρίαση, δεν στηρίζεται σε δημόσια στο ακροατήριο διαδικασία και δεν έχει ειδική εμπεριστατωμένη αιτιολογία (βλ Β. Βαθρακοκοίλη, οι τροποποιήσεις Κ.ΠολΔ και η διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου έκδ. 1997 σελ. 80-81).

 

Εξάλλου το δικαστήριο κρίνει ότι η αληθινή έννοια του άρθρου 662Α του Κ.Πολ.Δ είναι ότι επιτρέπεται η έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου ακινήτου όχι μόνο στην περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή του μισθώματος από δυστροπία αλλά και στην όμοια περίπτωση της (υπαίτιας) καθυστέρησης στην καταβολή του μισθώματος (υπερημερία), η οποία παρέχει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 597 του Α.Κ.

Εάν, λοιπόν σε περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος, ο εκμισθωτής επιλέξει να ασκήσει το τελευταίο αυτό δικαίωμά του, δηλαδή να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης, τότε έχει το δικαίωμα στη συνέχεια να ζητήσει την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, η οποία στην περίπτωση αυτή κατ' ουσία ταυτίζεται, ως προς τα αποτελέσματα της, με την αγωγή απόδοσης μετά από τη λήξη της μίσθωσης (άρθρα 587 και 599 § 1 του Α.Κ).

Διαφορετικά, εάν τυχόν γίνει δεκτή η αντίθετη άποψη, ότι ο εκμισθωτής δεν έχει το δικαίωμα, προβαίνοντας σε εξώδικη καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης, να ζητήσει στη συνέχεια την έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου ακινήτου, ο εκμισθωτής αυτός χωρίς αποχρώντα λόγο θα περιερχόταν φανερά σε δυσμενέστερη θέση έναντι του εκμισθωτή, ο οποίος με βάση τα ίδια πραγματικά περιστατικά ( δηλαδή την υπαίτια από την πλευρά του μισθωτή, καθυστέρηση στην καταβολή του μισθώματος) δεν θα προέβαινε σε καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης, αλλά θα ζητούσε απλώς την έκδοση διαταγής απόδοσης τούτο δε, γιατί σε περίπτωση καταγγελίας, σύμφωνα με την αποκρουομένη από το Δικαστήριο τούτο εκδοχή, το μόνο δικαίωμα που θα παρεχόταν στον εκμισθωτή θα ήταν να ασκήσει την αγωγή απόδοσης, και να ζητήσει κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών να του αποδοθεί η χρήση του μισθίου, δηλαδή να υποβληθεί σε χρονοβόρο διαδικασία για την απόκτηση εκτελεστού τίτλου, μολονότι οι διατάξεις των άρθρων 662 Α έως 662 Η του Κ.Πολ.Δ, αποσκοπούν στην καθιέρωση απλής, ταχείας και ολιγοδάπανης διαδικασίας για την απόκτηση τίτλου και απόδοση της χρήσης του μισθίου ακινήτου σε περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος προκειμένου να διασφαλίζονται κατά τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό τα συμφέροντα του εκμισθωτή, ο οποίος με τη χρονοβόρο διαδικασία για την απόκτηση ζημιά και μάλιστα, κάποιες φορές, μεγάλης έκτασης, με την παραμονή στο μίσθιο, για σχετικά μεγάλο διάστημα του κακόβουλου και αφερέγγυο υ μισθωτή (βλ. Μον.Πρωτ.Χαλκ. 103/2000 ΝοΒ 49. 663).

 

Με βάση τη μείζονα σκέψη που προηγήθηκε, ο τρίτος λόγος της κρινόμενης ανακοπής είναι νομικά αβάσιμος και απορριπτέος, γιατί το γεγονός ότι η καθής προέβη σε καταγγελία της μίσθωσης με την από 29-3-2001 όχληση - καταγγελία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 597 Α.Κ, η οποία (καταγγελία) επέφερε τα έννομα αποτελέσματα της πριν από την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου καταστήματος και επομένως κατά το χρόνο εκείνο δεν ήταν ενεργός, όπως ισχυρίζεται με τον τρίτο λόγο της ανακοπής του ο ανακόπτων, κατά την κρίση του δικαστηρίου δεν στερούσε από την καθ’ ής η ανακοπή το δικαίωμα να ζητήσει την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής απόδοσης, έστω και αν η σύμβαση δεν ήταν ενεργός.

 

Με τον τέταρτο λόγο της ανακοπής του ο ανακόπτων ισχυρίζεται, ότι η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής - απόδοσης μισθίου είναι άκυρη γιατί δεν τηρήθηκε η δίμηνη προθεσμία του άρθρου 662 Δ § 3 Κ.Πολ.Δ, αφού στην προθεσμία αυτή υπολογίστηκε και ο μήνας Αύγουστος. Ο λόγος αυτός είναι αβάσιμος και απορριπτέος, διότι το άρθρο 147 § 7 του Κ.Πολ.Δ ορίζει περιοριστικά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, στις οποίες (περιπτώσεις) δεν περιλαμβάνεται η προθεσμία του άρθρου 662 Δ § 2 στ΄, του Κ.Πολ.Δ.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω εφόσον κανείς από τους λόγους της ανακοπής δεν κρίθηκε ουσιαστικά βάσιμος, ώστε να ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής απόδοσης του μισθίου με βάση την οποία η καθ’ ής προέβη σε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του ανακόπτοντος και τον απέβαλε από το μίσθιο, είναι απορριπτέος ως ουσιαστικά αβάσιμος και ο ισχυρισμός του τελευταίου ότι η ακυρότητα του εκτέλεσης του επέφεραν δικονομική - περιουσιακή βλάβη, αφού είχαν ως συνέπεια να κλείσει η ανθούσα οικονομικώς επιχείρηση του. Επομένως πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη η ένδικη ανακοπή και να επικυρωθεί η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου ( άρθρα 633 § 1 και 662Η του Κ.Πολ.Δ).

 

Τέλος πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του ανακόπτοντος τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ής η ανακοπή (αρθ. 176 Κ.Πολ.Δ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει με παρόντες τους διαδίκους.

 

Απορρίπτει την ανακοπή.

 

Επικυρώνει την υπ’ αριθμ. 234/2001 διαταγή πληρωμής και απόδοσης μισθίου του δικαστή του δικαστηρίου τούτου.

 

Επιβάλλει σε βάρος του ανακόπτοντος τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ής η ανακοπή, τα οποία ορίζει σε διακόσια πέντε Ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (205,43).

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του στη Ρόδο σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 31-5-2002, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. 

 

 

mountain lion
Εικόνα: mountain lion
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/04/2014

κι εγω τωρα προσφατα το ειδα δηλαδη ....

mountain lion
Εικόνα: mountain lion
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/04/2014

τα σχόλια σας σχετικά με το ζήτημα του αν απαιτείται ενεργός μίσθωση ως προυπόθεση διαταγής απόδοσης μισθίου ; ιδίως σε σχέση με την ανωτέρω ; 

 

ks
Εικόνα: ks
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 21/05/2010

Καλημέρα σας συνάδελφοι,

έχω παρόμοιο θέμα. Η μίσθωση έχει λήξει ήδη από το 2012 και ο  μισθωτής παρέμεινε μέσα μέσα τον Σεπτέμβριο 2017, οπότε και αποχώρησε. Ωστόσο, όφειλε  μισθώματα. Μπορώ να εκδώσω διαταγή πληρωμής;

Ευχαριστώ πολύ.

 

eirinim
Εικόνα: eirinim
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/11/2012

Ναι ναι,άνετα.Προσκομίζετε το μισθωτηριο,δικαστικο ενσημο,γραμμάτιο προεισπραξης,αιτηση και αποφαση.