ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ

Χωρίς απαντήσεις
Ariadni_
Εικόνα: Ariadni_
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 10/11/2017

Καλησπέρα,

 για έκδοση διαταγής πληρωμής οφειλόμενων μισθών απαιτείται για την ευδοκίμησή της ομολογία του οφειλέτη εργοδότη? Ευχαριστώ