Δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης μέρους του κήπου!!! Βοήθεια!!!

zaf1984
Εικόνα: zaf1984
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2013

Καλησπέρα συνάδελφοι και Χριστός Ανέστη!

Παρακαλώ τη βοήθειά σας στο παρακάτω γιατί έχω καταμπερδευτεί. Επί ακινήτου/σπιτιού έχουν συσταθεί 2 οριζόντιες ιδιοκτησίες με τα ποσοστά εξ' αδιαιρέτου της καθεμίας σ' ολόκληρο το οικόπεδο. Με την πράξη σύστασης όμως, που έχει νομίμως μεταγραφεί, παραχωρήθηκε δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας σε μέρος του κήπου, με κοινή είσοδο. Την πλευρά αποκλειστικής χρήσης του πελάτη μου καταπατά συνεχώς ο μισθωτής του κυρίου της άλλης οριζόντιας ιδιοκτησίας (βάζει το αμάξι του, κόβει δέντρα, βάζει τη βάρκα του, τα πράγματά του κ.α). Τί μπορώ να κάνω; Από αυτά που βρήκα, κατάλαβα ότι υπάρχει συγκυριότητα στον κήπο, αλλά το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε μέρος του κήπου συνιστά δουλεία (η οποία όμως βάσει νομολογίας δεν είναι ούτε πραγματική, ούτε προσωπική, άρα τί στο καλό είναι;;;), το οποίο αντιτάσσεται και σε τρίτους. Ποιές αγωγές έχω; Νομής; Κυριότητας; Δουλειών; Έχω οιονεί νομή; Εφαρμόζονται οι διατάξεις για την κοινωνία; Όπως βλέπετε είμαι εντελώς χαμένη...Παρακαλώ βοηθήστε!!!

newyorker
Εικόνα: newyorker
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/03/2016

Δύσκολο το θέμα σου συνάδελφε, οπότε σου λέω με πολλή προσοχή αυτά π μ έρχονται στο μυαλό χωρίς να είμαι σίγουρη. 

Πιστεύω ότι πρόκειται για δουλεία παράλειψης, διότι αποστερεί τον κύριο από δικαίωμα να προβεί σε κάποιες πράξεις που θα είχε δικαίωμα να επιχειρεί ως κύριος. 

Λοιπόν.

Έστω Μ ο μισθωτής και Ε ο εκμισθωτής. Μπορείς να στραφείς κατά του Μ με αγωγή ομολογήσεως δουλείας (παράλειψης). 

-έχει επίσης τα μέσα προστασίας της νομής (οιονεί νομέας)-και ασφαλιστικά μέτρα αυτής. και αξίωση αποζημίωσης κατά τις αδικοπραξίας (σωρεύεται με 1132) 

Και κατά του Ε με αγωγή συνιδιοκτητών (διατάξεις περί κοινωνίας, αρμοδιότητα 17 παρ 3 νομίζω ΚΠολΔ).