ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ΛΥΚΕΙΟΥ. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ??

katerinanomiki
Εικόνα: katerinanomiki
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 23/12/2013

Μου έχει ζητηθεί πολλάκις να παραδώσω ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου/λυκείου (τα οποία και σκέφτομαι σοβαρά για να βγάλω κπ χρήματα λόγω απουσίας υποθέσεων), ωστόσο έχω ενδοιασμούς γιατί δε γνωρίζω κατά πόσο είναι αυτό επιτρεπτό με βάση τον κώδικα δικηγόρων. 1η περίπτωση: Μπορεί να ενταχθεί στο άρ. 8 περ. β' του ν. 4194/2013; "Επιτρέπεται στον δικηγόρο, ύστερα από έγγραφη γνωστοποίηση στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει (...) β) Να διδάσκει μαθήματα νομικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών ή άλλων επιστημών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή κατάρτισης οποιουδήποτε φορέα". Από τη διατύπωση φαίνεται να αναφέρεται κυρίως σε δικηγόρους που παραδίδουν μαθήματα σε οργανωμένα φροντιστήρια, σχολές μετεκπαίδευσης ή δευτεροβάθμια/τριτοβάθμια εκπαίδευση. 2η περίπτωση: Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αστική πράξη που μετατράπηκε σε εμπορική ή εν πάση περιπτώσει απασχόληση που δε συνάδει με το δικηγορικό λειτούργημα; (αρ. 7 §1 περ. δ και ε : "Αποβάλλει αυτοδίκαια την ιδιότητα του δικηγόρου και διαγράφεται από το μητρώο του συλλόγου του οποίου είναι μέλος: δ) Εκείνος που αποκτά την εμπορική ιδιότητα με βάση τον εμπορικό νόμο ή ασκεί έργα ή καθήκοντα διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου, διοικητή, διαχειριστή ή εκπροσώπου σε οποιαδήποτε κεφαλαιουχική ή προσωπική εμπορική επιχείρηση ή κοινοπραξία (εκτός αν στην τελευταία περίπτωση άλλος ειδικός νόμος ορίζει διαφορετικά). ε) Εκείνος που ασκεί άλλο επάγγελμα, και ιδιαίτερα εμπόρου ή μεσίτη, καθώς και κάθε άλλη εργασία, υπη− ρεσία ή απασχόληση που δεν συνάδει με το δικηγορικό λειτούργημα". Σ αυτήν την περίπτωση το λιγότερο που θα πάθω θα είναι να μου κάνουν αναφορά. Παρακαλώ αν κάποιος γνωρίζει κάτι -από προσωπική εμπειρία, θεωρία, νομολογία- ας με διαφωτίσει για να μην απορρίπτω ευκαιρίες για κάποιο απαραίτητο για τα προς το ζην εισόδημα! Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Elena K
Εικόνα: Elena K
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 13/12/2011

 Καλησπέρα Κατερίνα,απ όσο ξέρω από σεμινάριο που παρακολούθησα για το νέο κώδικα δικ., οποιαδήποτε θέση εργασιακή ή υπαλληλική με τη στενή έννοια του εργατικού δικαίου είναι ασυμβίβαστη με τη θέση του δικηγόρου.Απαγορεύται δηλ να δουλέυεις με ωράριο και να βρίσκεσαι κάτω από τις εντολές του προισταμένου.Από τη διατύπωση του άρθρου 8 β,μάλλον επιτρέπεται η διδασκαλία  μόνο σε κάποιο φορέα,όπως λές και συ,αν και δεν διευκρινίζεται επαρκώς.Το λογικό ερώτημα είναι:αφού επιτρέπεται να διδάσκουμε κάποια μαθήματα σε σχολεία,φροντιστήρια κλπ. γιατί να μην μπορούμε να παραδίδουμε και ιδιαίτερα πάνω στα ίδια αντικείμενα;Και αγγλικά ας πούμε ιδιαίτερα ή σε φροντιστήριο αν έχεις proficiency.Αυτό για την αναφορά που το άκουσες;Ο κώδικάς λέει  για αυτοδίκαιη αποβολή ιδιότητας.