εγγραφα για αναγνώριση δικαιούχων απαλλοτρίωσης

Χωρίς απαντήσεις
mina.antoniou
Εικόνα: mina.antoniou
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 15/03/2016

Μήπως γνωρίζει κάποιος ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουμε στη συζήτηση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων απαλλοτρίωσης;