ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Χωρίς απαντήσεις
zita
Εικόνα: zita
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/05/2009

Δικηγορία πάνω από 2 έτη.

Εισφορές ΤΑΝ:

Αφαιρούμε τα ένσημα που έχουμε επικολλήσει στο βιλιάριο.

Αφαιρούμε και το ποσό που έχει παρακρατηθεί από τα γραμμάτια προείσπραξης στο όνομά μας υπέρ ΤΑΝ;

 

Εισφορές ΤΠΔΑ:

 

 

Αφαιρούμε τα ένσημα που έχουμε επικολλήσει στο βιλιάριο.

Αφαιρούμε και το ποσό που έχει παρακρατηθεί από τα γραμμάτια προείσπραξης στο όνομά μας υπέρ ΤΠΔΑ;

Με τα γραμμάτια που έχουν κοπεί πρώτα στο όνομα δικηγορικής εταιρείας και μετά στο όνομά μου τί κάνω; Εντάσσονται στο σύνολο των προεισπράξεων που μπορώ να προσκομίσω στο ΤΠΔΑ;