ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΝΕΟΣ ΚΠΟΛΔ

alexkouk
Εικόνα: alexkouk
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/09/2016

Καλημέρα και χρόνια πολλά!

Εφόσον τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στο 422 ΚΠολΔ, δεν υφίσταται κανένα κόλλημα όσον αφορά τη λήψη ενόρκων βεβαιώσεων κατά την ημέρα κατάθεσης των προτάσεων. Αρκεί να πρόλαβε το κλείσιμο του φακέλου..