Ένσταση εκκρεμοδικίας - παραίτηση από το δικόγραφο αγωγής

8 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
tzelis
Εικόνα: tzelis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 25/07/2008

Κακώς εβάλαν ατελώς σε νέα αγωγή... Μόνο στην κλήση έπρεπε να το πράξουν.

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Θένκς.

00012657
Εικόνα: 00012657

Μπορεί να παραιτηθεί με νέο δικόγραφο και επίδοση που δεν θα το κάνει λόγω εξόδων, ή με δήλωσή του στα πρακτικά πριν την έναρξη της δίκης.

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Ευχαριστώ πολύ. Οπότε στο ερώτημα -που ήταν η βάση του προβληματισμού μου- εάν μπορεί να χωρήσει παραδεκτά παραίτηση από την αρχική αγωγή με δήλωση καταχωριζόμενη στα πρακτικά κατά τη συζήτηση , όχι της αρχικής αγωγής από την οποία γίνεται η παραίτηση, αλλά της νέας αγωγής μεταξύ των αυτών διαδίκων περί της ίδιας διαφοράς , η απάντησή σου είναι καταφατική. Μάλλον κι εγώ εδώ καταλήγω , αφού και το γράμμα του 297 δεν κάνει διάκριση αλλά και η νομολογία που βρήκα είναι θετική ( παρ'ότι π.χ. ο Νίκας απ'ότι είδα έχει την αντίθετη άποψη ).

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Συμεών, ο Βαθρακοκοίλης λέει στην ερμηνεία ότι η παραίτηση γίνεται ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η αγωγή αλλά και ενώπιον εκείνου που επιλαμβάνεται της ασκούμενης νέας αγωγής.

nauagos83
Εικόνα: nauagos83
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 17/01/2011

 Αν ματαιώθηκε, είχα την εντύπωση ότι θεωρείται "μηδέποτε ασκηθείσα" , επομένως δεν χρειάζεται να παραιτηθεί.

με δήλωση στα πρακτικα δεν νομιζω να μπορεί να παραιτηθεί γιατί πρόκειται για άλλη δίκη και όχι για αυτή που ανοίχτηκε με την αγωγή.

litsa
Εικόνα: litsa
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/02/2016

Μετά από αγωγή επιμέλειας κατά τη διάσταση των συζύγων βάσει της ΑΚ 1514 εκδόθηκε μη οριστική απόφαση. Στο μεταξύ επήλθε αμετάκλητη λύση του γάμου με διαζύγιο λόγω διετούς διάστασης. Μπορεί να κατατεθεί νέα αγωγή επιμέλειας βάσει της ΑΚ 1513 (λόγω διαζυγίου πλέον) ή υπάρχει εκκρεμοδικία εξαιτίας της προηγούμενης αγωγής βάσει της ΑΚ 1514; Υπάρχει δηλαδή ταυτότητα ιστορικής και νομικής αιτίας που εμποδίζει την εκδίκαση της νέας αγωγής βάσει του άρθρου 222 ΚΠολΔ; 

litsa
Εικόνα: litsa
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/02/2016

Υπάρχει ταυτότητα ιστορικής βάσης (και συνεπώς εκκρεμοδικία) μεταξύ αγωγής επιμέλειας που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια της διάστασης των συζυγων και εκκρεμεί και αγωγής επιμέλειας που ασκείται μετά την αμετάκλητη λύση του γάμου με διαζύγιο;