επίδοση απόφασης ΣΟΣ

11 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
ζακ
Εικόνα: ζακ
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 22/11/2016

Καλησπέρα. είμαι εντελώς νέα δικηγόρος και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: έχει βγει απόφαση ασφαλιστικών μέτρων διατροφής ανήλικων τέκνων. Στη συνέχεια πώς κινούμαι; Επιδίδω την απόφαση προς γνώση και σε περίπτωση που δε συμμορφωθεί ο αντίδικος τότε επιδίδω την απόφαση ξανά με επιταγή για να ξεκινήσει η αναγκ. εκτέλεση; Επίσης, εάν είναι εύκολο, να μου γράψει καποιος το κειμενάκι που γράφουμε για την επίδοση της απόφασης. Ευχαριστώ! 

ΑΘΗΝΑ.Λ
Εικόνα: ΑΘΗΝΑ.Λ
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 22/06/2017

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ. Η ΙΔΙΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΓΡΑΦΟ. ΑΡΑ ΕΠΙΔΙΔΟΥΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ!!!!!

 

ζακ
Εικόνα: ζακ
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 22/11/2016

ευχαριστώ! έχεις κάποιος κανένα υπόδειγμα; οι τόκοι οι οποίοι υπολογίζονται είναι οι τόκοι υπερημερίας; 

ΑΘΗΝΑ.Λ
Εικόνα: ΑΘΗΝΑ.Λ
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 22/06/2017

Πιστό φωτοαντίγραφο απόσπασματος της υπ’αριθ. ………………..απόφασης του Ειρηνοδικείου ……………………..(ασφαλιστικά μέτρα-διατροφή) που έχω στα χέρια μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα προς τον …………………………………………προς γνώση  του  και  για τις νόμιμες συνέπειες,  επιτασσόμενος συγχρόνως να μου καταβάλει τα παρακάτω ποσά:

1) Για  κεφάλαιο  ευρώ δέκα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (€10.680  )(120 επί 89 μήνες)  το οποίο αφορά  δεδουλευμένες διατροφές για το χρονικό διάστημα από 01-09-2007 έως 15-01-2015)  

2) Για τόκους κεφαλαίου ευρώ  τρεις χιλιάδες  τριακόσια ογδόντα  και τέσσερα  λεπτά (€ 3.380,04)

3) Για επιδικασθείσα δικαστική μου δαπάνη ευρώ διακόσια  εξήντα(€ 260,00)

4) Για παρόν αντίγραφο και αντιγραφικά δικαιώματα ευρώ είκοσι ( €20,00)

5) Για σύνταξη της παρούσης επιταγής μου ευρώ διακόσια εξήντα( €260,00)

6) Για εντολή προς επίδοση και επίδοση ευρώ πενήντα ( €50,00)

7)Για τέλη λήψης απογράφου και δαπάνες έκδοσης αντιγράφου εξ απογράφου,ευρώ διακόσια σαράντα  (€240,00) .

 

Δηλαδή συνολικά  ευρώ δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα  και τέσσερα λεπτά ( € 14.890,04) και για όλες αυτές εντόκως νομίμως από την κοινοποίηση της παρούσης και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως.

            Αν δεν τα καταβάλει, η παρούσα θα εκτελεστεί αναγκαστικά, οπότε και θα μου καταβάλει και ευρώ 45.- για την εντολή προς εκτέλεση.

            Αντίκλητό μου στον οποίο μπορεί να καταβάλει, ορίζω τον Πληρεξούσιο   Δικηγόρο μου που υπογράφει την παρούσα.

           ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΝΑΙ!!!!

ζακ
Εικόνα: ζακ
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 22/11/2016

χίλια ευχαριστώ!

litsa
Εικόνα: litsa
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/02/2016

Καλημέρα. Μπορώ να επιδωσω εγώ, αν και εναγόμενος, την απόφαση σε αγωγή διαζυγίου για να τρέχει η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων;

evi83a
Εικόνα: evi83a
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/05/2015

Ναι. Μπορείτε.

litsa
Εικόνα: litsa
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/02/2016

Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε!

litsa
Εικόνα: litsa
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/02/2016

Μπορεί να επιδοθεί η απόφαση διαζυγίου από τον εναγόμενο για να τρέξουν οι προθεσμίες άσκησης ένδικων μέσων ακόμη κι αν δικαστηκε η υπόθεση ερήμην του;

M.P
Εικόνα: M.P
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 15/07/2016

Συνάδελφοι, πως υπολογίζουμε τους τόκους υπερημερίας;; με πόσο τα % είναι;;;

Ευχαριστώ!

strictosensu
Εικόνα: strictosensu
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 22/01/2013

Συνάδελφε καλημέρα.

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ εχει  εφαρμογή (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) που βάζεις τα ποσά και τις ημερομηνίες και σου βγάζει τοκοφορία.

litsa
Εικόνα: litsa
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/02/2016

Καλημέρα. Μήπως μπορεί κάποιος συνάδελφος να μου επιβεβαιώσει αν μπορεί να επιδωσει ο εναγόμενος απόφαση διαζυγίου διετούς διάστασης που εκδόθηκε ερήμην του, προκειμένου να τρέξουν οι προθεσμίες άσκησης ένδικων μέσων;