Επιμέλεια

11 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
ζακ
Εικόνα: ζακ
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 22/11/2016

Συνάδελφοι, πείτε μου για να μην τρελαθώ! Έχω πελάτισσα η οποία έχει δύο τέκνα χωρίς γάμο τα οποία τα έχει αναγνωρίσει ο πατέρας. Στη συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης αναφέρεται ότι τα παιδιά εγγράφονται στην οικογενειακή μερίδα του πατέρα. Συμβολαιογράφος, λογιστής και Ληξιαρχείο της λένε ότι αφού το  υπέγραψε αυτό και τα παιδιά είναι στη μερίδα του πατέρα, έχει χάσει την επιμέλεια, την οποία έχει εκ του νόμου (ακ 1515). Ισχύει κάτι τέτοιο;; ;;;;;;;;; (!!!) . Η γυναίκα είναι άπορη και δεν μπορεί να πάρει επιδόματα που δικαιούται γιατί της λένε ότι αφού έχει ο πατέρας την επιμέλεια, δεν μπορεί.

dikigoroskl
Εικόνα: dikigoroskl
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 04/01/2017

Από όσα ξέρω, η επιμέλεια είναι στενότερη ως έννοια της γονικής μέριμνας. Άρα εφόσον από τον νόμο η μητέρα έχει τη γονική μέριμνα, εκτός εάν συναίνεσε στην αναγνώριση να την ασκούν από κοινού με τον πατέρα, κατά τη γνώμη μου τεκμαίρεται ότι ασκεί και την επιμέλεια. 

Εγώ θα έψαχνα νομολογία και ερμηνεία των δύο όρων και θα την πήγαινα στο Ληξίαρχο. 

dikigoroskl
Εικόνα: dikigoroskl
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 04/01/2017

Μήπως η αναφορά στην αναγνώριση περί εγγραφής στη μερίδα του πατέρα, έχει ερμηνευθεί ως συναίνεση από την μητέρα να ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα;

Δεν ξέρω, ψάξτο

ζακ
Εικόνα: ζακ
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 22/11/2016

Τι να πω; Η ληξίαρχος είπε ότι επειδή γράφει στην πράξη αναγνώρισης ότι το τέκνο θα έχει όλα τα δικαιώματα που ο ΑΚ προβλέπει για τα τέκνα γεννημένα από γάμο κι επειδή δίνεται εξουσιοδότηση στον πατέρα να ενεργήσει ο,τιδήποτε για την περαίωση της εντολής, συνάγεται γι' αυτούς ότι έχει την επιμέλεια ο πατέρας!!! 

dikigoroskl
Εικόνα: dikigoroskl
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 04/01/2017

Σου έχω στείλει ΠΜ

eirinim
Εικόνα: eirinim
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/11/2012

Την επιμέλεια την ασκει η μητέρα.Εσεις έχετε δικιο.Στειλτε μου μηνυμα από Τριτην να σας στείλω ερμηνεία και γνωμοδοτηση του ΝΣΚ επί του θέματος.

ζακ
Εικόνα: ζακ
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 22/11/2016

Σας ευχαριστώ πολύ! 

evi83a
Εικόνα: evi83a
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/05/2015

Συνάδελφοί μου, αντιμετωπίζω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με τη συνάδελφο tula. Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα, αν κάποιος που γνωρίζει, με βοηθούσε (με απάντηση στην παρούσα ανάρτηση ή με ΠΜ). Επίσης, σας παρακαλώ θερμά να μου πείτε τον αριθμό της σχετικής γνωμοδότησης του ΝΣΚ.

evi83a
Εικόνα: evi83a
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/05/2015

Και, επιπλέον, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν, για να εισπράξει η εντολέας μου τα προνοιακά επιδόματα, πρέπει να προχωρήσω σε ασφαλιστικά μέτρα και, κατόπιν, σε κύρια αγωγή (για την ανάθεση σε αυτήν της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων) ή αρκεί η επίκληση του άρθρου 1515 του ΑΚ (σε συνδυασμό, ίσως, με τη μεταφορά των τέκνων από τη μερίδα του πατέρα σε εκείνη της μητέρας).

Προκαταβολικά ευχαριστώ θερμά, όποιον μου απαντήσει.

dikigoroskl
Εικόνα: dikigoroskl
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 04/01/2017

1. Η υπ.αρ. 5229/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, (δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ) έκρινε ότι το αίτημα της επιμελείας και της ονοματοδοσίας του ανηλίκου, είναι απορριπτέα για έλλειψη εννόμου συμφέροντος της αιτούσης (ΚΠολΔ 68), διότι, αφού, κατά τις παραδοχές της, ο ανήλικος υιός της, τον οποίο αφορά, είναι και παραμένει εκτός γάμου τέκνο της ιδίας και του εκουσίως αναγνωρίσαντος αυτόν καθού, η γονική γι` αυτόν μέριμνα, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιμέλεια (ΑΚ 1510 παρ. 1β, 1518), ανήκει, αλλά και ασκείται αποκλειστικά από την ίδια εκ του νόμου (ΑΚ 1515 παρ. 1α), ώστε να μην παρίσταται αναγκαία η προσφυγή της για το θέμα τούτο στο δικαστήριο, ενώ ο καθού, με την εκούσια αναγνώριση του ανηλίκου, απέκτησε μεν αυτοδικαίως και έγινε φορέας της γονικής γι` αυτόν μέριμνας και, επομένως και της επιμέλειας όχι όμως και της άσκησής τους, αφού, κατά τις παραδοχές της αιτούσας, ούτε έπαψε η γονική μέριμνα ή επιμέλεια της ιδίας, ούτε αδυνατεί αυτή να τις ασκήσει, οπότε ο καθού θα αποκτούσε αυτοδικαίως και την άσκησή τους (ΑΚ 1515 παρ. 1β), ούτε ανατέθηκε στον καθού με δικαστική απόφαση η, αποκλειστική ή από κοινού με την αιτούσα, άσκηση της γονικής μέριμνας ή μέρους αυτής (άρθρα 7 της κυρωθείσης με το ν. 1702/87 Ευρωπαϊκής Συμβάσεως, 1515 παρ. 2 Α.), οπότε η αιτούσα θα είχε έννομο συμφέρον προσφυγής στο δικαστήριο, προκειμένου να ανατεθεί στην ίδια η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανωτέρω τέκνου της καθώς και να καθορισθεί με παρέμβαση του Δικαστηρίου ηονοματοδοσία αυτού.

2. Το ζήτημα της γονικής μέριμνας του εκτός γάμου αλλά εκουσίως αναγνωρισμένου τέκνου

• στις 26 Νοεμβρίου 2014
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1515 παρ. 1 και 2 του Αστικού Κώδικα «η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου, που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του.
Σε περίπτωση αναγνώρισης του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί, αν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1513 ή αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας, ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους.
Με αίτηση του πατέρα το δικαστήριο μπορεί, και σε κάθε άλλη περίπτωση και ιδίως αν συμφωνεί η μητέρα, να αναθέσει και σ` αυτόν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή μέρους της, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου».
Οι αποκλίσεις της εξαιρετικού δικαίου διάταξης του ως άνω άρθρου από εκείνη του κανονικού δικαίου ΑΚ 1510, οι οποίες είναι ουσιώδεις, ως προς το ζήτημα των φορέων και της άσκησης της γονικής μέριμνας είναι οι εξής:
Κατά την ΑΚ 1510 η γονική μέριμνα ανήκει και στους δύο γονείς και ασκείται απ’ αυτούς, ενώ κατά την υπόψη διάταξη πριν από την αναγνώριση του τέκνου, η γονική μέριμνα ανήκει και ασκείται από τη μητέρα και μετά την αναγνώρισή του, εκούσια ή δικαστικά, εφόσον αυτή χώρησε με αγωγή του πατέρα ή των γονιών του, και στον πατέρα του, αλλά ασκείται μόνο από την μητέρα και από τον πατέρα μόνο σε αναπλήρωση της μητέρας ή αν το δικαστήριο την αναθέσει σε αυτόν.
Κατά τη διάταξη, λοιπόν, της παρ. 1 εδ. β΄ του άρθρου 1515 ΑΚ, ο πατέρας σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης, αποκτά αυτοδικαίως τη γονική μέριμνα, επομένως και την επιμέλεια, όχι όμως και την άσκησή της. Με άλλα λόγια, ενώ και οι δύο γονείς γίνονται φορείς της γονικής μέριμνας του τέκνου, η άσκησή της ανήκει αποκλειστικά στη μητέρα.
Εάν, όμως, συμφωνηθεί μεταξύ των γονέων ή η γονική μέριμνα της μητέρας παύσει, όπως λόγω θανάτου της ή κήρυξής της σε αφάνεια ή έκπτωσής της (1538 ΑΚ), ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς λόγους (π.χ. δικαιοπρακτική ανικανότητα) ή πραγματικούς λόγους (αποδημία, αιχμαλωσία, αποκλεισμός πατέρα κλπ.) αποκτά αυτοδικαίως όχι μόνο τη γονική μέριμνα αλλά και την άσκησή της.
Πέρα από τις περιπτώσεις αυτές σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά τη διάταξη της παρ. 2, ο πατέρας που αποκτά και πάλι αυτοδικαίως τη γονική μέριμνα, ασκεί τη γονική μέριμνα ή μέρος αυτής, δηλαδή μέρος των λειτουργιών της, μετά από δικαστική απόφαση με αίτηση του ίδιου, εφόσον επιβάλλεται τούτο από το συμφέρον του τέκνου. Η ανάθεση της άσκησης μπορεί να είναι αποκλειστικά στον πατέρα, είτε στον πατέρα από κοινού με τη μητέρα, σε ολόκληρο το φάσμα των λειτουργιών της, είτε σε μέρος αυτού.
Η απόφαση ανάθεσης της άσκησης της γονικής μέριμνας, κατά την παρ. 2, πρέπει να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας και της κοινωνικής προέλευσης και της περιουσίας των γονέων. Για τη διαπίστωση του συμφέροντος του τέκνου, που αποτελεί το υπέρτατο κριτήριο για την επιλογή του γονέα που θα ασκεί τη γονική μέριμνα, λαμβάνονται υπόψη όλα τα πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία, όπως είναι η ηλικία, το φύλο, τυχόν ειδικές ανάγκες του τέκνου, οι προσωπικές ιδιότητες και ιδίως η ηθική υπόσταση, η μόρφωση και το περιβάλλον των γονέων και οι άποψη χρόνου δυνατότητες αυτών για αυτοπρόσωπη άσκηση της γονικής μέριμνας.

Νικόλαος Παραστ...
Εικόνα: Νικόλαος Παραστατίδης
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 28/02/2017

Καλημέρα σας,

Θα ήθελα να μου πείτε με βάση την εμπειρία σας τι γίνεται σε περίπτωση που χωρισμένοι γονείς διαφωνούν για το που θα φοιτήσει το παιδί τους. Δηλαδή, αν θα φοιτήσει σε δημόσιο ή ιδιωτικό δημοτικό σχολείο. 

Μπορεί ο ο γονιός που δεν έχει την επιμέλεια να απευθυνθεί στο δικαστήριο προκειμένου αυτό να αποφασίσει για το που θα φοιτήσει το τέκνο με βάση το συμφέρον του ή στερείται ενεργητικής νομιμοποίησης;

Ισχύει αυτό που αναφέρουν αρκετοί συνάδελφοι σε ιστοσελίδες οτι η εγγραφή σε ένα ιδιωτικό σχολείο, σε αντίθεση με την εγγραφή σε ένα δημόσιο σχολείο, δεν θεωρείται «τρέχον θέμα» και έτσι απαιτείται η συγκατάθεση αμφοτέρων των γονέων.

Αν έχετε να μου προτείνετε και σχετική νομολογία θα με βοηθούσε πάρα πολύ.

Ευχαριστώ

 

Dave
Εικόνα: Dave
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/03/2016

Καλησπέρα, τα πρωτοδικεία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψιν τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ και να υπάρχει συμμόρφωση των αποφάσεων στην οικογενειακή ζωή ( του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ)έστω και αν εναντιώνονται στην Νομολογία του Α.Π. ή θα είναι χάσιμο χρόνου η αναφορά σε δικόγραφο?