ΜΕ ΔΟΛΟ ΣΚΟΠΟΥ ΑΓΝΟΗΤΑΙ!!! ΠΛΗΡΩΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ!!! ΑΙΤΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ..S.O.S...

Χωρίς απαντήσεις
SV1GZ
Εικόνα: SV1GZ
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 05/05/2015

          Πρός τους Ευρωπα’ι’κούς Λαούς & τους Λαούς του Πλανήτη Γή...

                             Αυτεπάγγελτη ΜΉΝΥΣΗ μας

Πρός τις Εισαγγελείες[Α.Π.+Εφετών+Πρωτοδικών] των Αθηνών και ως Σχετικόν της Μήνησης μου πρός την Εισαγγελεία Πρωτοδικών των Αθηνών Γ2015/799    +

Πρός τον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ως Απόπειρα Εγκλήματος Κατά της Ανθρωπότητος ,με ενδεχόμενο Δόλο δια την Διευκόλυνση Πυρηνικών Ατυχημάτων που δύναται να προκαλέσουν Τεράστιον αριθμό Βαρειών Βλαβών Υγείας(ΠΚ310) και Θανάτους(ΠΚ299) σε Ανθρώπους & Οικοσυστηματα  , μέσω  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ!!! Να Συμβεί Πυρηνικό Ατύχημα(τα) , μεσω του με Δόλο Σκοπού(Ποινικό Δίκαιο)  ΑΓΝΟΗΣΕΩΣ!!! ΠΛΗΡΩΣ  να γίνονται Σοβαρές Μελέτες & Ερευνες , Επιθεωρήσεις,κ.α.,κ.τ.λ. του Ανθρώπινου Πυρηνικού παράγοντα (ήτοι των Διευθυντών, Προ’ι’στάμενων,Εργαζόμενων και των Σχετιζόμενων! με τους Πυρηνικής Ενέργειας Οργανισμούς & Εγκαταστάσεις,κ.α.,κ.τ.λ. σε ότι αφορά κυρίως τα Προσόντα τους και Ειδίκευση τους εις την Πυρηνική ΣΧΑΣΗ & Πυρηνική Μηχανική[Εφηρμοσμένα+Θεωρητικά]...) στα Σχεδια,Προγράμματα,Συνέδρεια,κ.α., που γίνονται σχετικά με την Ευρωπα’ι’κή & Παγκόσμια Πυρηνική Ασφάλεια... Ενδεικτικώς αναφερόμεθα εις το Συνέδρειο Πυρηνικής «Ασφάλειας» της ENSREG (European Nuclear Safety Regulators!!! Group) του Ιουνίου 2015 και σε προηγούμενες Μηνήσεις + Επικοινωνίες μας με τις Εισαγγελείες Αθηνών+Πρεσβείες+Αλλού και σύμφωνα με τα κατωτέρω Σχετικά του παρόντος εγγράφου μας

1) Το πρόγραμμα του Συνεδρείου του ENSREG June 2015 στο οποίο υπάρχουν ουσιαστικά μόνο Πομπώδεις Τίτλοι ΑΛΛΑ...ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΔΟΛΟ ΣΚΟΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ Η ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ» , διαβάστε το πρόγραμμα από την Ιντερνετ διεύθυνση      http://www.ensreg.eu/sites/default/files/ENSREG%20Conference%20Programme.pdf

2) Μελετήστε Προσεκτικά τίς Συνεισφορές μου που Ζωτικώς! αφορούν   την Ευρωπα’ι’κή & Παγκόσμια Πυρηνική Ασφάλεια  (ως “Petition” , Joseph-Christos Kondylakis) που υπάρχουν εις την Ιντερνετ διεύθυνση

 https://semfe.gr/forum/viewforum.php?f=21

 

Από τον Ιωσήφ-Χρήστο Κ. Κονδυλάκην, Πυρηνικόν Φυσικόν/Ειδικευμένο εις την Πυρηνική ΣΧΑΣΗ(Εφηρμοσμένα+Θεωρητικά) και με ολιστική αντίληψη εις πολλές επιστήμες & τεχνολογίες , τηλ+τηλεαντιγραφικόν 22910-55275 , περιοχή Αναβύσσου, 19013 Αττική, Ελλάς , Παρασκευή-26-Ιουνίου-2015

 

   Επειδή (ως αναγράφεται εις την επιστημονική μου παρουσίαση με τίτλο «Theoretically and under very special conditions a nuclear fission reactor may explode as Nuclear Bomb”εις το 19ο Συνέδριο της Ενώσεως των Ελλήνων Πυρηνικών Φυσικών εις το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τον Μά’ι’ο του 2010 ) η εκτίμηση των δημοσιεύσεων  Alexey V. Yablakov , et al ,εις τα Annals of New York Academy of Science, USA 2009 είναι ότι το Πυρηνικό Ατύχημα του Τσερνομπύλ τού έτους 1986 , της ΕΣΣΔ, εχει προκαλέσει  περίπου 1.000.000 Θανάτους (έως το 2009)....και

Επειδή ένα λίαν σοβαρό Πυρηνικό ατύχημα εις την Γερμανία μπορεί να προκαλέσει οικονομικές ζημιές ύψους περίπου 7,6 Τρισεκατομύρια Ευρώ[Associated Press,21-4-2011]...και επειδή περίπου το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας της Γαλλίας προέρχεται από Ενέργεια της Πυρηνικής Σχάσεως Αντιδραστήρων....και επειδή  Τεράστια! ραδιενεργή μόλυνση στα Υδάτινα!! οικοσυστήματα προκλήθηκε και συνεχίζει να προκαλήται από το Πυρηνικό Ατύχημα της Φουκουσίμα της Ιαπωνίας από το 2011...    Και

Επειδή η Υπερ-Καταστροφή Αθρωπότητος & Οικοσυστημάτων του πλανήτη Γη είναι πολύ μεγαλητέρα εις την περίπτωση Ανατινάξως Πυρηνικού Αντιδραστήρα ως Πυρηνική Βόμβα....    Και

Επειδή Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ είναι η ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ!!! ΑΙΤΙΑ σχεδόν σε ΟΛΑ!!! ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ!!! ΤΑ ΛΙΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΑ (SEVERE) ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ως του Τσερνόμπιλ,ΕΣΣΔ,1986, Φουκουσίμα,Ιαπωνία,2011, Νήσος των Τριών Μιλλίων,ΗΠΑ,1979 ,κ.α.    Και

Επειδή έχω στείλει ΥΠΕΡ-ΠΛΗΘΩΡΕΣ επικοινωνίες μου εις τις Διεθνή Επιτροπή «ατομικής»(ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ!!!) Ενεργείας, Ευρωπα’ι’κές Εξουσίες, ENSREG,EURATOM, Πρεσβείες Εθνών και Αλλού όπου ΥΠΕΡ-ΤΟΝΙΖΩ!!! Την ΤΕΡΑΣΤΙΑΝ!!! Σημασία του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ!!! ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, δια τούτο είναι ΠΡΟΦΑΝΕΣΤΑΤΟΣ Ο ΔΟΛΟΣ ΣΚΟΠΟΥ ΝΑ ΑΓΝΟΟΥΝ!!! ΠΛΗΡΩΣ  ενδεικτικά  η ENSREG τον ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ από τους Σχεδιασμούς των, Τέστ των, Προγράμματα των , ΣΥΝΕΔΡΕΙΑ των ,κ.α.,κ.τ.λ. και διότι ΛΙΑΝ ΠΙΘΑΝΟΝ οι Διοικούντες εις την ENSREG έχουν ΕΛΕΙΨΗ!!! ΕΙΔΙΚΩΝ!!!!!! ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ εις την Πυρηνική ΣΧΑΣΗ & Πυρηνική Μηχανική,κ.α.,κ.τ.λ.,...

Λόγω των ανωτέρω και σε όσα αναφέρονται εις τα Σχετικά μας και τις Ιντερνετ διευθύνσεις που αναφερθηκαν προηγουμένως ,Ζητούμε από τους ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ  να γίνουν ΣΟΒΑΡΕΣ!!! ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ(Σε Ολες τις Βαθμίδες και Κυριώτερα εις την Ανωτάτη βαθμίδα του) & ΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ και ΟΣΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ(π.χ. Συμβούλους,Πολιτικούς,Προμηθευτές,κ.α.) και ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ(ΟΥΣ) ΤΗΝ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ’Ι’ΚΗΣ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!!!...

Υ.Σ. Ακολουθεί στο εν λόγω θέμα κείμενο μου εις την Αγγλική γλώσσα...

 

 

   URGENT(Because it concerns VITALLY!!! The International Nuclear Safety…)

 

To: PEOPLE, I.C.C.’Prosecutor, European Parliament , European Authorities, INTERPOL, EUROJUST, EUROPOL, Embassies of Nations,Prosecutors of European Nations+Other Nations…

Πρός τις Εισαγγελείες[Α.Π.+Εφετών+Πρωτοδικών] Αθηνών+Ε.Υ.Π.+Ελλην. Αστυνομία

+κ.α. ως Σχετικόν των Μηνύσεων+Επικοινωνιών μου και ιδιατέρως της Μήνησης μου πρός την Εισαγγελεία Πρωτοδικών Αθηνών Γ2015/799

Your ref: 1) My Law Actions+Communications with Criminal Prosecutions+Embassies +Others   2) The Programme of ENSREG Nuclear “Safety” Conference in June 2015 , which exist in Internet site:  http://www.ensreg.eu/sites/default/files/ENSREG%20Conference%20Programme...

3) My contributions (“Petition”,J.C. Kondylakis ) in the Internet site:

https://semfe.gr/forum/viewforum.php?f=21

4) My Fax of Sunday-21-June-2015 (handwritten) concerning the Twice! STOPING!!! of my e-mails communications  in my previous civil service in H.C.M.R. for YearS!!! And the now CONTINUING!!! by causing me BIG email communication problems and fool me by O.T.E. (tel 13888) & their Moral Initiators!!!,e.t.c,…

 

From: Joseph-Christos Kondylakis, Nuclear Physicist/Specialized in Nuclear FISSION (Applied+Theoretically) & with holistic perception in many sciences+technologies, Mikras Asias 13, Agios Nikolaos, Anavissou, 13013 Attiki, Greece,

Tel+Fax:+30-22910-55275 , Friday- 26-June-2015

 

                                   Dear Sir(s) or Madam(s)

 

 

Our Theme is: NUCLEAR UNSAFETY!!! In ENSREG Nuclear “Safety” Conference in June 2015 and with Dolus IGNORING!!! THE NUCLEAR HUMAN FACTOR!!!...

WHY with Dolus? , BECAUSE I have sent so Many Communications to European Authorities & ENSREG & Embassies & Elsewhere with  EXTREMELY MUCH STRESSING the HYPER-VITAL!!!! HUMAN FACTOR AS THE FIRST!!! !!!!!!! CAUSE IN almost ALL!!! NUCLEAR ACCIDENTS & IN ALL!!!!!!!!!!!!!!! SEVERE NUCLEAR ACCIDENTS…

Therefore it is OBVIOUS!!!! That the IGNORANCE!!!!!! OF HUMAN FACTOR in NUCLEAR SAFETY IS WITH DOLUS OF PURPOSE !!! , Very Possibly because the Nuclear Organization Management LACK!!!! SPECIAL  Nuclear FISSION/Nuclear Engineering (Applied+Theoretically) Qualifications!!!,e.t.c.,...

             

Therefore, because of the above and references information , Think and Act in URGENT way(s) in Legal Actions and Other Actions so to SIGNIFICANT UPGRADE THE EUROPEAN & INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY & PARTICULARLY TO SIGNIFICANT STUDY & IMPROVE!!!! THE NUCLEAR HUMAN FACTOR…& Resolve my Problems so to be able to contribute efficiently to European & International Nuclear Safety + in Other Sciences & Technologies, e.t.c.,…