ορθοφωνία

Χωρίς απαντήσεις
Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

έχει κάνει κανένας συνάδελφος μαθήματα ορθοφωνίας και αν ναι, τον έχουν βοηθήσει καθόλου;;