ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Χωρίς απαντήσεις
FOROU
Εικόνα: FOROU
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2018

Συνάδελφοι, μία διευκρίνιση για την άσκηση αγωγής από τιμολόγια, τιμολόγια με ημερομηνία έκδοσης 26-01-2013 έχουν παραγραφεί ή παραγράφονται έως το τέλος του 2018;