περαίωση και τακτικός έλεγχος

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Έχετε διαβάσει κάτι νεώτερο τι θα γίνει με όσους δεν υπήχθησαν στην περαίωση?