Περί συνταγματικότητας της ισότητας, και αντισυνταγματικότητας της δικαιοσύνης.

Χωρίς απαντήσεις
Α. Ν. Κωνσταντίνος
Εικόνα: Α. Ν. Κωνσταντίνος
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/01/2013

Το Έλληνικό Σύνταγμα κατοχειρώνετε η ισότητα όλων των Ελλήνων  (πιθανόν να ιχύει και για όλους τους πολίτες) ενώπιον του Νόμου, κάτι το οποίο είναι κοινή συνισταμένη σχεδόν για όλα τα καθεστώτα.

Η Ελληνική όμως Δικαιοσύνη στερεί αυτό το δικαίωμα από τον πολίτη να εξασκεί το δικαίωμα της ισότητάς ενώπιον του Νόμου στους χώρους απονομής του Δίκαιου από τη δικαιοσύνη.

Ερώτημα πιος αντισυνταγματικός  νόμος δίνει αυτό το δικαίωμα στη Δικαιοσύνη να απαξιοί από τον πολίτη να διακδικεί ο ίδιος τα δίκαιά του, ακόμα και στο ειρηνοδικείο?

Μπορεί κανείς να με προσδιορισει ποιος Νόμος ή τι άλλο διοκητικό αυθαίρετο της δικαστικής εξουσίας δημιουργεί αυτή την αντισυνταγματική αντίφαση?

Κάνω μια εργασία πάνω στο θέμα αυτό, συνγκριτικά  με το Σουηδικό Σύνταγμα όπου, κατά το οποίο ο πολίτης, βάση της Συνταγματικλης κατωχείρωσης της  ισότητάς του ενώπιων του Νόμου, ΠΕΡΑΝ του ότι χωρίς βαθμολογικλες εξετάσεις έχει το δικαίωμα να παρακολουθείσει στο πανεπιστήμιο τα του εισαγωγικού Δίκαιου, κι από κει και πέρα να συνεχίσει σε όποιο επί μέρους τμήμα Δικαίου τον ενδιαφέρει, αν θέλει εξασκεί ο ίδιος τα της δικονομίας, ακόμα και χωρίς να έχει καν σπουδάσει,  σε όλους τους τομείς του Δίκαιου και όλες της βαθμίδες της Δικαιοσύνης. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για όποια συνδρομή σ΄αυτή την έργασία.