ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΣΕΠΕ

Χωρίς απαντήσεις
hara_office
Εικόνα: hara_office
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/09/2014

Συνάδελφοι έχω την εξής περίπτωση: Σε έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας σε επιχείρηση βρέθηκε ανασφάλιστη εργαζόμενη και επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 10.000€ στην επιχείρηση. Η Επιθεώρηση εργασίας επέβαλε το πρόστιμο κατά δέσμια αρμοδιότητα και δεν είχε υποχρέωση να καλέσει τον νόμιμο εκπρόσωπο για παροχή εξηγήσεων. Τι λόγους προσφυγής θα μπορούσα να αναφέρω; Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που να έχει κάποιο σχετικό υπόδειγμα; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.