προσωρινή διαταγή

Χωρίς απαντήσεις
Rahman
Εικόνα: Rahman
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2013

η μη συμμόρφωση σε προσωρινή διαταγή δικαστή (που διατάσσει αποδοχή εργασίας πολίτη από δήμο) εκτός από αδίκημα κατά το άρθρο 232Α ΠΚ είναι και παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 ΠΚ;