ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Χωρίς απαντήσεις
Kat_2013
Εικόνα: Kat_2013
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/02/2013

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:

 Σχετικά με την εγγραφή στο βιβλίο ασκουμένων, σε αυτό έχουν δικαίωμα εγγραφής όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 33 και 1/2 έτος της ηλικίας τους. Η συμπλήρωση του ορίου αυτού υπολογίζεται καθαρά ημερολογιακά ή θεωρείται ότι επέρχεται την 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους; Για παράδειγμα, εάν κάποιος συμπληρώνει το 33 και 1/2 έτος της ηλικίας του στις 13 Αυγούστου, και υποβάλλει την αίτηση για την εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων στα τέλη Αυγούστου λόγω καθυστέρησης έκδοσης των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων από τη Σχολή, η αίτηση αυτή θα απορριφθεί λόγω της συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας για λίγες μέρες;