Ρήτρα παρέκτασης τοπικής αρμοδιότητας-Άκυρη σύμβαση

Χωρίς απαντήσεις
Law-30-
Εικόνα: Law-30-
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 05/03/2015

Συνάδελφοι καλησπέρα,

Έχω προμήθεια εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση  από ΟΤΑ προς ιδιώτη χωρίς να έχει υπογραφεί όμως κάποιο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τους και συνεπώς κρίνω με βάση και τη νομολογία ότι πρόκειται για ιδιωτικού δικαίου διαφορά που υπάγεται στα πολιτικά δικαστήρια. Θέλω να ασκήσω αγωγή από τιμολόγια και επικουρικά από 904 Α.Κ. Προβληματίζομαι όμως στο θέμα της κατά τόπο αρμοδιότητας. Υπάρχει ρήτρα παρέκτασης κατ' αρθρο 42 ΚΠολΔ στα τιμολόγια. Θα στήριξω το αίτημά μου στην ρήτρα αυτή? Διότι σε περίπτωση που ο δικαστής κρίνει ότι η άνω σύμβαση είναι άκυρη, λόγω της μη ύπαρξης συμφωνητικού μεταξύ των μελών, μήπως είναι άκυρη εν συνεχεία και η ρήτρα παρέκτασης αρμοδιότητας? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.