συναινετικό διαδικασία μετά τη απόφαση

3 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
e.l.
Εικόνα: e.l.
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 13/02/2013

Συνάδελφοι καλημέρα!Έχει κάνει κανείς τη διαδικασία μετά την έκδοση της απόφασης συναινετικού; Πρώτη φορά εξουσιοδοτήθηκα να την κάνω εγώ.Μ' ενδιαφέρουν κυρίως τα έξοδα, γιατί αν και είναι νομική βοήθεια και λογικά θα πρέπει να είναι ατελώς για τις δικαστηριακές ενέργειες, δεν ξέρω ωστόσο τι έξοδα τυχόν υπάρχουν για την πνευματική λύση στη Μητρόπολη και στο ληξιαρχείο. Αν γνωρίζει κανείς... Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Για νομική βοήθεια δεν γνωρίζω . Κατά τ'άλλα, εφόσον οι ενέργειες γίνουν διά πληρεξουσίου , διαφορετικά τα έξοδα θα είναι λιγότερα : 1) μετά την έκδοση απόφασης ακολουθεί η παραίτηση από ένδικα μέσα και η έκδοση πιστοποιητικού μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της απόφασης λύσης του γάμου. Εάν γίνουν οι ενέργειες αυτές διά πληρεξουσίου , τότε τα έξοδα είναι 13 Ευρώ για την παράσταση για παραίτηση από ένδικα μέσα και 11 Ευρώ μεγαρόσημα . 2) Ακολουθεί η αίτηση προς την οικεία Μητρόπολη για την έκδοση διαζευκτηρίου ( πνευματική λύση γάμου ) που υποβάλλεται διά του οικείου Εισαγγελέως Πρωτοδικών . Τα έξοδα εν προκειμένω είναι η παράσταση που επικολλάμε στην αίτηση , εφόσον η αίτηση υποβάλλεται διά πληρεξουσίου ( νομίζω 13 Ευρώ ). 3) Πριν να πάμε στη Μητρόπολη , χρειάζεται να προμηθευτούμε από την εφορία παράβολο χαρτοσήμου 15 Ευρώ ( για έκδοση δαζευκτηρίου ). Στη συνέχεια , καταθέτουμε το πακέτο από τον εισαγγελέα καθώς και το παράβολο χαρτοσήμου στη Μητρόπολη . Τα έξοδα εκεί είναι τα τέλη ανά αντίγραφο διαζευκτηρίου που ζητάμε . Νομίζω ότι τα τέλη αυτά παίζουν από μητρόπολη σε μητρόπολη. Στη δική μου είναι 4 Ευρώ για κάθε αντίγραφο διαζευκτηρίου. 4) Τέλος , στο Ληξιαρχείο δεν υπάρχει κανένα έξοδο .

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Γενικά για το ακριβές ύψος των εξόδων , κράτησε μία επιφύλαξη , γιατί μπορεί παίζουν από πρωτοδικείο σε πρωτοδικείο.

e.l.
Εικόνα: e.l.
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 13/02/2013

Σ' ευχαριστώ πολύ συνάδελφε! Ήσουν κατατοπιστικότατος!