συντηρητική απόδειξη

Χωρίς απαντήσεις
zoikontou
Εικόνα: zoikontou
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 17/04/2013

χρειάζομαι ένα υπόδειγμα αίτησης συντηρητικής απόδειξης γιατί έχω κάνει αγωγή για δικαστική αναγνώριση πατρότητας αλλά ελλοχεύει ο κίνδυνος απέλασης του ενάγοντος από την χώρα. θέλω λοιπόν με την αίτηση συντηρητικής απόδειξης να ζητήσω να κρατηθεί γενετικό υλικό του ενάγοντος ώστε και σε περίπτωση απέλασής του από την χώρα, έως την διεξαγωγή του δικαστηρίου να υπάρχει το γενετικό υλικό και να διεξαχθεί το τεστ DNA