Διεθνής Πρακτική Εξάσκηση στον Δικηγορικό Σύλλογο Παρισίων

Οι δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου των Παρισίων διοργανώνουν κάθε χρόνο από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μία διεθνή πρακτική εξάσκηση, διάρκειας ενός μηνός, ...... όπου φιλοξενούν τους ξένους ομολόγους τους για μια επαγγελματική ανταλλαγή και συνάπτουν γόνιμες επαφές με τους νομικούς του γαλλόφωνου κόσμου.

Αυτή η διεθνής πρακτική εξάσκηση είναι όντως, πάνω απ'όλα, μια συνάντηση νομικών οι οποίοι επιθυμούν να συγκρίνουν την επαγγελματική πρακτική, να μάθουν από τις διαφορές τους και να ιδρύσουν ένα δεσμό φιλίας και συναδελφικότητας. Αποτελεί απ' αυτή την άποψη, μία θεωρητική εμπειρία, πρακτική (συμμετοχή στις δημόσιες συνεδριάσεις, εργασία στο πλευρό ενός Παριζιάνου νομικού, ανακάλυψη των ευρωπαϊκών κοινοτικών θεσμών στις Βρυξέλλες) αλλά συγχρόνως και ανθρώπινη, επιτρέποντας να προσεγγίσει το δικονομικό σύστημα - περιλαμβάνοντας τις διαδικασίες του αστικού κώδικα, του ποινικού καθώς και του εμπορικού - και γαλλικού δικαστικού κώδικα, μέσα σε μία ατμόσφαιρα διεθνή και συναδελφική. Απευθύνεται σε νέους γαλλόφωνους νομικούς όλων των υπηκοοτήτων. Για να επιλεγεί ο υποψήφιος οφείλει να αποστείλει το φάκελο του στην υπηρεσία ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων του Δικηγορικού Συλλόγου των Παρισίων, περιλαμβάνοντας:

- ένα βιογραφικό σημείωμα στα γαλλικά
- μία συνοδευτική επιστολή κινήτρου στα γαλλικά
- μία βεβαίωση εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο
- μία βεβαίωση ασφάλειας καλυπτόμενος από αστική και προσωπική ευθύνη για ζημιές που θα υποστεί ή θα προξενήσει σε τρίτους,

στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : asouleliac@avocatparis.org

Όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα :
http://www.avocatparis.org/Exercice_profession/avocats_etrangers_stage_i...

Η διδασκαλία χρηματοδοτείται από το Δικηγορικό Σύλλογο των Παρισίων και είναι δωρεάν. Ο ασκούμενος οφείλει να εξασφαλίσει ο ίδιος προσωπικά τα έξοδα ταξιδιού και παραμονής του στο Παρίσι. Το 2008, η Διεθνής Πρακτική Εξάσκηση του Δικηγορικού Συλλόγου των Παρισίων συγκέντρωσε 47 νέους νομικούς 25 εθνικοτήτων.

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:05
10/09/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
19:43
15/07/21
Ξεκινά από σήμερα σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών...
Προκηρύξεις
10:19
13/07/21
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:36
08/07/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Εκδηλώσεις
10:47
25/06/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:12
27/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:37
21/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:59
19/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:20
19/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:59
17/05/21
Σας παραθέτουμε στην παρούσα συνημμένες τις ενδεικτικές απαντήσεις του σεμιναρίου της ΕΑΝΔΑ που...