Ένωση Ευρωπαίων Δικηγόρων: Προκήρυξη Υποτροφίας

Προκήρυξη Υποτροφίας για Δικηγόρους με Δύο (2) Τουλάχιστον Χρόνια Άσκησης της Δικηγορίας και Επάρκεια στην Αγγλική Γλώσσα[i]Ι. Παρουσίαση Υποτροφίας[/i]

Η Ένωση Ευρωπαίων Δικηγόρων (European Lawyers Association - E.L.A. www.european-lawyers.org), προκηρύσσει, στα πλαίσια του προγράμματος επιμόρφωσης νέων Ευρωπαίων Δικηγόρων με τίτλο European Lawyers Program 2010, μία (1) υποτροφία για ένα Έλληνα Δικηγόρο, ώστε να παρακολουθήσει το εν λόγω πρόγραμμα στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, κατά την περίοδο Iανουάριος - Ιούλιος 2010.

Το εξάμηνο αυτό πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από τη Σκωτσέζικη Κυβέρνηση, συνδυάζει ακαδημαϊκή εκπαίδευση στο Σκοτσέζικο Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και πρακτική απασχόληση σε δικηγορικά γραφεία barristers (advocates) και solicitors.

Η υποτροφία καλύπτει αποκλειστικά τα έξοδα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και όχι τα έξοδα της μεταφοράς, διαμονής και διαβίωσης των συμμετεχόντων.

[i]ΙΙ. Παραλαβή εντύπου αίτησης[/i]

Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους, θα πρέπει να ζητήσουν να τους σταλεί το σχετικό έντυπο αίτησης μέσω mail, με την ένδειξη α) «Αίτημα Aποστολής Αίτησης» και β) ευκρινή αναγραφή της δικής τους ηλεκτρονικής διεύθυνσης), στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: eyls2010@gmail.com έως και τις 02.08.2009. Θα λάβουν το σχετικό έντυπο ηλεκτρονικά εντός των επομένων εργασίμων ημερών.

[i]ΙΙΙ. Υποβολή υποψηφιότητας[/i]

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω mail έως τις 15.08.2009 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eyls2010@gmail.com (δηλαδή με ένδειξη α) «Υποβολή Υποψηφιότητας» και β) με συνημμένα τα αποδεικτικά έγγραφα σε αρχεία word ή -για σκαναρισμένα έντυπα- σε μορφή pdf) τα εξής αποδεικτικά έγγραφα, σε ευδιάκριτη ανάλυση:
i) Αίτηση Συμμετοχής, συμπληρωμένη στα Αγγλικά και υπογεγραμμένη,
ii) Λεπτομερές Βιογραφικό Σημείωμα στην Αγγλική γλώσσα,
iii) Πτυχίο Νομικής,
iv) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αν υπάρχει,
v) Πτυχίο Proficiency in English των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan ή IELTS με βαθμολογία τουλάχιστον 7.00,
vi) Πιστοποιητικό εγγραφής στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, με μνεία του έτους εγγραφής,
vii) Δύο (2) Συστατικές Επιστολές, μεταφρασμένες στα Αγγλικά,
viii) Τυχόν άλλα πτυχία γλωσσών και εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης ή βεβαιώσεις, που να πιστοποιούν την –τουλάχιστον διετή- επαγγελματική τους εμπειρία.

[i]ΙV. Προφορική Συνέντευξη Επικρατέστερων υποψηφίων[/i]

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Πληροφορίες στο τηλ. 210.36.16.493 (Δικηγορικό Γραφείο Σπύρου Αντωνέλου).

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
12:32
27/07/22
Συνημμένα, θα βρείτε την προκήρυξη εισαγωγής Μεταπτυχιακών  Φοιτητ(ρι)ών στο (Δ.Π.Μ.Σ.)...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
12:29
27/07/22
Με βαθιά θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Καθηγητή Ποινικού Δικαίου της Νομικής...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:17
21/07/22
Σας επισυνάπτουμε την πρόσκληση καθώς και την σχετική αίτηση ενδιαφέροντος για άσκηση υποψηφίων...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:31
20/07/22
Η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών συμμετείχε δια του Προέδρου της, Χρήστου Στυλιανουδάκη...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:16
20/07/22
Καταδικάζουμε την ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Αλέξης Κούγιας με την οποία επιχειρήθηκε η...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
12:54
18/07/22
O ΔΣΑ συμμετέχει, μέσω του «European Lawyers Foundation» (Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων),στο πρόγραμμα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:15
06/07/22
Σας επισυνάπτουμε ττην πρόσκληση του Δήμου Ηλιούπολης για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στη...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:34
06/07/22
Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών σας προσκαλεί την Πέμπτη, 14 Ιουλίου και ώρα 21:00,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:28
05/07/22
Σας επισυνάπτουμε στην πρόσκληση του Δήμου Μαραθώνος για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στη Νομική...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:20
03/07/22
H Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Aθηνών εξασφάλισε και  φέτος υποτροφία για ένα (1) μέλος...