Πάντειο Πανεπιστήμιο - ΠΜΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Αθήνα, 26/08/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, θα εγγράψει στις έξι ειδικεύσεις, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, ορισμένο αριθμό φοιτητών.

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στον Κανονισμό άρθρο 4, θα γίνονται δεκτά από 5 έως και 20 Σεπτεμβρίου 2013, καθημερινά και ώρα 09,00-14,00, στη Γραμματεία του Τμήματος (κεντρικό κτίριο Διοίκησης 2ος όροφος).

Θα γίνει δεκτή η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών και μέσω ΕΛΤΑ συστημμένο ή express, με σφραγίδα αυστηρά έως και 20 Σεπτεμβρίου 2013. Μετά από αυτή την ημερομηνία καμμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν θα γίνονται δεκτά.

Στις Έξι Κατευθύνσεις του ΠΜΣ θα φοιτήσουν την αρχόμενη ακαδημαϊκή περίοδο έως δεκαπέντε φοιτητές ανά ειδίκευση. Επιπλέον θα γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών και Σωμάτων Ασφαλείας, δέκα (10) στην ειδίκευση Διεθνές Δίκαιο και Στρατιωτικές Σπουδές, και από πέντε (5) στις ειδικεύσεις Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές και Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί έως τις 20 Οκτωβρίου.

Ο Δ/ντης του ΠΜΣ
Καθηγητής Στ. Περράκης

************************************************************

 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Αθήνα, 12 Απριλίου 2010
Αριθ. Πρωτ.: 1510

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας. Χορηγείται από τη Γραμματεία και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://postdes.panteion.gr/application.htm

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

Για τους επί πτυχίω φοιτητές, αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων.

Σημ.: Τυχόν εγγραφή επί πτυχίω φοιτητών στον πίνακα επιτυχόντων τελεί υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο τους μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2010.

3. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών

Η επικύρωση πρέπει να γίνει είτε από τον αντίστοιχο φορέα (π.χ. British Council,

IFA κ.λπ.), είτε από δικηγόρο.

Για τα Αγγλικά απαιτείται άριστη γνώση για όλες τις ειδικεύσεις.

Ειδικά για την ειδίκευση «Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές» όπου απαιτείται και η γνώση της γαλλικής γλώσσας σημειώνεται ότι για αυτή αρκεί η καλή γνώση (Sorbonne I, DELF 2nd degre).

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

5. Βιογραφικό σημείωμα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση:

Πάντειο Πανεπιστήμιο
Π.Μ.Σ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Λεωφόρος Συγγρού 136, Αθήνα Τ.Κ.176 71
Αίθουσα 314 (Πτέρυγα Μ. Στασινόπουλου - Γυάλινο Κτήριο)

Αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο για μία από τις έξι ειδικεύσεις.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν επιστρέφονται.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

 

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:37
20/09/21
Η Ε.Α.Ν.Δ.Α. σε συνεργασία με τις εκδόσεις "ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ" εξασφάλισε την κάτωθι ειδική,  για τα...
Προκηρύξεις
22:32
20/09/21
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:05
10/09/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
19:43
15/07/21
Ξεκινά από σήμερα σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών...
Προκηρύξεις
10:19
13/07/21
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:36
08/07/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Εκδηλώσεις
10:47
25/06/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:12
27/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:37
21/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:59
19/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...