ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου».

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, στην προσπάθειά του να εφοδιάσει τους νομικούς με ένα επιπλέον προσόν προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος  και Κεφαλαίου».


 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
--- 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚOKAI ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» 
 
Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Νομικής Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, του Γενικού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το πρόγραμμα είναι ελάχιστης διάρκειας 2 εξαμήνων και τα μαθήματα αρχίζουν τον Σεπτέμβριο του 2013.  Κόστος Φοίτησης 5500 Ευρώ.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 4 Φεβρουαρίου 2013 έως 31 Μαΐου 2013 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.          Ηλεκτρονική αίτηση του ΠΜΣ
2.          Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα δηλώνεται ότι όσα γράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση είναι αληθή και αποδεικνύονται με πιστοποιητικά
3.          Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην Ελληνική γλώσσα
4.          Φωτογραφία
5.          Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
6.          Αντίγραφο πτυχίου
7.          Αναλυτική βαθμολογία στην οποία θα αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
8.          Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή μια από εργοδότη και μία από μέλος ΔΕΠ, σε φάκελο κλειστό από τους συστήνοντες
9.          Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας (αν εκπονήθηκε)
10.       Ανάτυπα άρθρα που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών (αν υπάρχουν)
11.       Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας π.χ πιστοποιητικά lower, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, TOEIC, IELTS, EdexcelInternationalLondonExaminations,  TOEFL[UniversityofPiraeus-DepartmentofBankingFinancialManagementDICode : 4142], κλπ
12.       Αναγνώριση τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για υποψηφίους που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό
13.       Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου, κατά την κρίση του
 
Θεμελιώδη στοιχεία της αξιολόγησης των ενδιαφερομένων συνιστούν κατά φθίνουσα σειρά : 1. Ο βαθμός πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 50%), 2. Η συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 40%), 3. Ο βαθμός επάρκειας της αγγλικής γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας 10%). Συνεκτιμώνται το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα προέλευσης, το είδος και το εύρος της εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας καθώς και η γνώση άλλης ή άλλων ξένων γλωσσών.
 
Όσοι επιλεγούν υποχρεούνται να παραδώσουν στη Γραμματεία τα πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν.
 
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
Είτε στην Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
09.00 – 21.00 → τηλ.: 210 414 2153, Fax: 210 414 2341
Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς, (3ος  Όροφος, γραφείο 328)
Είτε στην Ιστοσελίδα του Τμήματος : http://web.xrh.unipi.gr
 
Για την αξιολόγηση της αίτησης, οι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη.
 
ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
(Οι αιτήσεις που συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά αξιολογούνται νωρίτερα και οι κρίσεις είναι αμετάκλητες)
 

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:30
29/10/21
Σας παραθέτουμε τα πρακτικά θέματα με ενδεικτικές απαντήσεις που θα συζητηθούν σήμερα στο σεμινάριο...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:42
19/10/21
Σας παραθέτουμε τα πρακτικά θέματα με ενδεικτικές απαντήσεις που θα συζητηθούν σήμερα στο σεμινάριο...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:16
15/10/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:58
28/09/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:37
20/09/21
Η Ε.Α.Ν.Δ.Α. σε συνεργασία με τις εκδόσεις "ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ" εξασφάλισε την κάτωθι ειδική,  για τα...
Προκηρύξεις
21:32
20/09/21
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
08:05
10/09/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
18:43
15/07/21
Ξεκινά από σήμερα σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών...
Προκηρύξεις
09:19
13/07/21
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
10:36
08/07/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...