Θέματα Εξετάσεων Δ.Σ.Α. - Απρίλιος 2005

Θέματα Εξετάσεων Δ.Σ.Α. - Απρίλιος 2005

Α. Αστικό Δίκαιο

O Α δώρισε στο B, που είναι 17 ετών, ένα διαμέρισμα ελεύθερο βαρών για ελεύθερη χρήση. Το σχετικό συμβόλαιο υπέγραψαν οι Α και B. Ο B πούλησε το διαμέρισμα στο Γ για 6.000 €. Το σχετικό συμβόλαιο υπέγραψαν οι B και Γ. Με τα λεφτά που πήρε από τη πώληση του διαμερίσματος, ο B αγόρασε από τον Δ ένα αυτοκίνητο τοις μετρητοίς και από τον Ε ένα πλοιάριο με δόσεις, δίδοντας προκαταβολή 1.200 ευρώ. Τα σχετικά συμβόλαια υπέγραψαν οι B, Δ, και Ε. Ο B έκανε διαθήκη, με την οποία άφηνε το αυτοκίνητό του στον Z.

Ερωτάται:

1) Είναι έγκυρη η δωρεά - ναι ή όχι και γιατί;

2) Είναι έγκυρη η πώληση του διαμερίσματος - ναι ή όχι και γιατί;

3) Είναι έγκυρη η αγορά του αυτοκινήτου - ναι ή όχι και γιατί;

4) Είναι έγκυρη η αγορά του πλοιαρίου - ναι ή όχι και γιατί;

5) Είναι έγκυρη η διαθήκη - ναι ή όχι και γιατί;

Β. Πολιτική Δικονομία

O Α κάτοικος εν ζωή Μελβούρνης, Έλληνας υπήκοος, που είχε μεταναστεύσει στην Αυστραλία το έτος 1975 απεβίωσε στη Μελβούρνη στις 20.10.2004. Με ιδιόγραφη διαθήκη που δημοσιεύθηκε νόμιμα από την ελληνική προξενική Αρχή (άρθρο 1773 AK) εγκατέστησε κληρονόμους την σύζυγό του B, στην οποία κατέλιπε την ισόβια επικαρπία μιας οικίας που βρίσκεται στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, αξίας κατά το χρόνο του θανάτου του 200.000 δολαρίων Αυστραλίας καθώς και ενός διαμερίσματος που βρίσκεται στην πόλη της Κορίνθου στην Ελλάδα, από όπου καταγόταν ο κληρονομούμενος και διέμενε πριν από την εγκατάστασή του στην Αυστραλία, επιφάνειας 80 τ.μ. κ.λπ. χρειωδών, αξίας κατά το χρόνο του θανάτου του 50.000 ευρώ και

στους δύο γιους του Γ και Δ κατέλιπε την ψιλή κυριότητα των παραπάνω ακινήτων.

Στις θυγατέρες του Ε και Z κατέλιπε 1000 δολάρια Αυστραλίας στην καθεμιά, τα οποία υποχρέωσε την σύζυγό του B να τα καταβάλλει από τα ενοίκια του διαμερίσματος που βρίσκεται στην Κόρινθο και είναι μισθωμένο σε τρίτον αντί μισθώματος 350 ευρώ μηνιαίως. Πλην ο μισθωτής οφείλει ήδη μισθώματα πέντε (5) μηνών και η B αρνήθηκε να καταβάλλει τα 1000 δολάρια Αυστραλίας στην κάθε μια από τις κόρες της, αφού δεν είχε εισπράξει κανένα μίσθωμα μετά το θάνατο του διαθέτη. Διευκρινίζεται ότι όλοι οι κληρονόμοι είναι κάτοικοι Μελβούρνης Αυστραλίας.

Ερωτάται:

1) Η B πέραν της επικαρπίας μπορεί να διεκδικήσει και τη νόμιμη μοίρα της και με ποίου είδους αγωγή;

2) Αν οι θυγατέρες της επιθυμούν να διεκδικήσουν τη νόμιμη μοίρα τους, αφού προφανώς δεν την καλύπτουν τα 1000 δολάρια, σε ποιο δικαστήριο θα πρέπει να εγείρουν την αγωγή τους; Έχουν διεθνή δικαιοδοσία τα ελληνικά δικαστήρια;

3) Η B σε ποιο δικαστήριο ως καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Θα εγείρει την αγωγή αποδόσεως του μισθίου κατά του μισθωτή;

4) Μπορεί η B να σωρεύσει στο ίδιο δικόγραφο το αίτημα αποδόσεως του μισθίου λόγω δυστροπίας και το αίτημα επιδικάσεως των οφειλομένων μισθωμάτων;

Γ. Εμπορικό Δίκαιο

Οι A, B, Γ και Δ (φυσικά πρόσωπα) συνιστούν τον Απρίλιο του 2004 ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Α - B και Σία Ο.Ε.», με εταιρικό κεφάλαιο 20.000 €, εισφέροντας καθένας το ποσό των 5.000 €. Το καταστατικό δημοσιεύεται και η ο.ε. αποκτά νομική προσωπικότητα.

Τον Οκτώβριο του 2004 ο Α πεθαίνει και αφήνει μοναδική κληρονόμο του τη σύζυγό του Σ.

Την 10-2-2005, η ο.ε. αγοράζει ένα μηχάνημα, και εκδίδει επιταγή αξίας 1.500 €, σε διαταγή της πωλήτριας εταιρείας Χ, λήξης 10-4-2005. Την 10-4-2005, η Χ εμφανίζει την επιταγή, στην πληρώτρια τράπεζα, στην οποία σφραγίζεται και η λήπτρια Χ ζητεί την έκδοση διαταγής πληρωμής βάσει αυτής.

Ερωτάται:

1) Ο θάνατος του Α αποτελεί λόγο λύσης της ο.ε. ή αυτή θα συνεχίσει να λειτουργεί και αν ναι ποιοι θα είναι οι εταίροι αυτής;

2) Η επωνυμία της ο.ε. θα πρέπει να τροποποιηθεί, μετά τον θάνατο του Α,

δεδομένου ότι σχηματίστηκε και από το ονοματεπώνυμό του;

3) Κατά ποίων μπορεί να στραφεί η Χ, για την ικανοποίησή της και με ποιους τρόπους;

Δ. Ποινικό Δίκαιο

Ο Α, νεοδιορισθείς υπάλληλος σε κάποια Δημόσια υπηρεσία στην επαρχία για να κατορθώσει να μετατεθεί στην Αθήνα, όπου ζουν οι γονείς του, τους οποίους είναι πολύ δύσκολο να αποχωρισθεί και με τους οποίους συγκατοικούσε πριν διoρισθεί ως υπάλληλος, πείθει τον ιδιώτη γιατρό B, να τού χορηγήσει πιστοποιητικό στο οποίο να βεβαιώνεται ότι δήθεν πάσχει από μία σοβαρή ασθένεια η θεραπεία της οποίας γίνεται μόνο σε νοσοκομείο της Αθήνας. Πράγματι, ο B τού χορηγεί το ψευδές πιστοποιητικό, ο Α το υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία, εξαπατά αυτή και επιτυγχάνει τη μετάθεσή του στην Αθήνα.

Ερωτάται:

1) Ποια η ποινική ευθύνη των Α και B;

2) Ποια η ποινική ευθύνη των Α και B αν ο B ήταν γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο και βεβαίωσε το ψευδές αυτό περιστατικό σε έγγραφο του νοσοκομείου;

3) Μπορεί ο Α να τιμωρηθεί για απάτη; Σε θετική ή αρνητική περίπτωση αιτιολογήσατε την άποψή σας αυτή.

4) Πότε το έγκλημα της ψευδούς βεβαίωσης τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος και ποιος είναι ο χρόνος παραγραφής του ως κακούργημα;

Ε. Ποινική Δικονομία

Η Ανώνυμη εταιρεία «Μ. A.E.» που εδρεύει στην Αθήνα υπέβαλλε την 1-4-2005 στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών μήνυση με την οποία κατήγγειλε τον ταμία - υπάλληλο της Χ ότι στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2004 μέχρι 31-3-2005 με περισσότερες από μία πράξεις - κλοπές, 10 συνολικά μερικότερες πράξεις αφαίρεσης 10.000 ευρώ κάθε φορά, αφαίρεσε από το ταμείο της εταιρείας και ιδιοποιήθηκε συνολικά το χρηματικό ποσόν των 100.000 ευρώ.

Ερωτάται:

1.Σε τι ενέργειες δύναται να προβεί ο Εισαγγελέας Πλημ/κών Αθηνών μόλις λάβει την μήνυση;

2.Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο να δικάσει κατά τόπον και καθ’ ύλην την κατηγορία για τις ανωτέρω αναφερόμενες πράξεις της κλοπής;

3.Κατά την εκδίκαση της ανωτέρω κατηγορίας ενώπιον του αρμοδίου πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και κατά την ακροαματική διαδικασία ο ίδιος υπάλληλος - ταμίας ομολογεί ελεύθερα και αβίαστα ότι έχει τελέσει και άλλες 5 πράξεις- κλοπές, ύψους 2.000 ευρώ κάθε φορά σε προγενέστερο χρονικό διάστημα δηλ. από 1-6-2003 έως 31-12-2003 και συνολικά ύψους 10.000 ευρώ. Μπορεί το Δικαστήριο που τις διαπιστώνει και από την αβίαστη ομολογία του κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας να τον καταδικάσει και για τις πράξεις αυτές; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

4. Η μηνύτρια εταιρεία κατά την πρωτόδικη δίκη από λόγους ανωτέρας βίας δεν δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης την οποία υπέστη στο κύρος και την πίστη της από την αξιόποινη πράξη του υπαλλήλου της. Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και άσκησε έφεση ενώπιον του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου. Έχει δικαίωμα η μηνύτρια εταιρεία να υποβάλει το πρώτον δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής κατά την ακροαματική διαδικασία στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο;

Αιτιολογήστε την απάντηση.

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
20:27
23/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:38
17/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:44
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:41
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:39
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:37
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:08
19/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:15
17/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:25
13/05/22
Αναρτάται η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Eξετάσεων του ΔΣΑ, με τον πίνακα των υποψηφίων του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:14
12/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...